Novogodišnja zabava za djecu u Glossa-centru Derventa

Novogodišnja zabava za djecu u Glossa-centru Derventa

Decembar je mjesec praznika i radosti. Stoga smo odlučili da za najmlađe priredimo novogodišnju zabavu u našem Centru, koja će objediniti zabavu i učenje njemčkom jezika. Glossa – centar za njemački jezik Derventa poziva svu zainteresovanu djecu da na...
Spieltag – dan igara u Glossa-centru Banja Luka

Spieltag – dan igara u Glossa-centru Banja Luka

Jesen je godišnje doba koje nosi mnogo boja i inspiracije. Za nas je to dovoljan povod da da najljepše dane novembra posvetimo našim najmlađim polaznicima – djeci i omladini. Stoga u okviru velikog jesenjeg upisnog roka organizujemo poseban program za najmlađe...