fbpx

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Glossa – centrom za njemački jezik raspisuje

PREVODILAČKI KONKURS ZA NAGRADU „OLGA BUKINAC“

Olga Bukinac bila je prva Banjalučanka, koja je ponijela titulu doktora nauka i to iz oblasti germanistike. Po završetku Gimnazije u Banjoj Luci, Olga Bukinac odlazi na Filozofski fakultet u Zagreb, gdje je 28. novembra 1929. godine doktorirala iz oblasti njemačke književnosti sa temom „Lilienkronove drame iz germanske povijesti“.

Nagrade se dodjeljuju za najbolji prevod drugog čina pozorišnog komada „Teror“ savremenog njemačkog pisca Ferdinanda fon Širaha. Djelo se prevodi sa njemačkog na srpski jezik.

Pravo učešća imaju maturanti i studenti.

Prevodilački konkurs će trajati od 15. marta do 30. aprila 2021. godine. Komisija će uzeti u obzir samo pristigle prevode najkasnije do 30. aprila 2021. godine do 18:00 časova.

Komisiju čine Adriana Švraka, direktorica Glossa – centra za njemački jezik i član ispitne komisije za sudske tumače za njemački jezik pri Ministarstvu pravde Republike Srpske, Melsada Zec Zejnić, viši asistent Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i prevodilac pri Arhivu Republike Srpske, Ivana Četić, viši asistent Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i stalni sudski tumač za njemački jezik i Aljoša Preradović, koordinator prevodilačkog odjela Glossa – centra za njemački jezik, asistent Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti Pedagoškog fakulteta u Bihaću i stalni sudski tumač za njemački jezik.

Nagrade za prva tri mjesta su:

1. mjesto: 200,00 KM i knjiga,

2. mjesto: besplatan kurs njemačkog jezika u Glossa – centru za njemački jezik, onlajn ili u učionici, koji dobitnik može pokloniti nekome,

3. mjesto: knjiga.

Originalni tekst pozorišnog komada „Teror“ možete preuzeti OVDJE.

Prevode u PDF-formatu dostaviti do naznačenog roka na sljedeće mejl adrese: ivana.cetic@flf.unibl.org i aljosa.preradovic@glossa.ba. U istom mejlu pored prevoda dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon i kratku biografiju.

Komisija će zasijedati i donijeti odluku o pobjednicima, koji će o tome blagovremeno biti obavješteni putem mejla. Svečana dodjela nagrada održaće se 26. maja 2021. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.