fbpx

Različite životne situacije zahtijevaju različite oblike prilagođavanja. To ipak ne znači da se nužno moramo odricati svih životnih aktivnosti koje su inače dio naše svakodnevnice. Prilagođavanje je ključna riječ, a ono vodi ka uspjehu ako za to imamo prave instumente.

Iako se pojmovi “online-natava”, “nastava na daljinu” ili “e-learning” često dovode u vezu sa samostalnim učenjem djece koja pasivno koriste određeni tehnički uređaj kako bi usvojila znanja, stvari su zapravo drugačije. Moderna tehnologija, metodika nastave, posebni pedagoški pristupi i obučen nstavni kadar ipak dokazuju – nastava na daljinu je koncept koji funkcioniše sa potpunim uspjehom.

A ako govorimo o uspjehu djece tokom online učenja, u našem konkretnom slučaju je to uspješno učenje njemačkog jezika, razvoj radnih navika djeteta, njegovih socijalnih, intelektualnih i multimedijalnih kompetencija, te vještina komunikacije u virtuelnom svijetu. Fokus je stavljen na uspješno učenje i postizanje ciljeva – baš kao i u našim fizičkim učionicama.

Važno je znati da uspješan koncept online-nastave ili nastave na daljinu podrazumijeva kompletan sistem, kako bi djeca koja sa svojim nastavnicima (i ostalim polaznicima) komuniciraju na daljinu mogla uspješno da nauče.

Ako bismo klasifikovali taj sistem grubo, podjela bi izgledala ovako:

1. Nastavno osoblje (posebno obučeno za nastavu na daljinu)

Uprošteno, to je nastavnik koji vlada metodičkim, pedagoškim, tehničkim i drugim znanjima i vještinama neophodnim kako bi “prenosio” znanje na daljinu. On je obučen kako bi podsticao interakciju djeteta sa drugima koji uče u grupi, motivisao, pratio, kontrolisao, podržavao, izvještavao (roditelje), mjerio uspjeh, vodio brigu i vodio jasno do cilja koji je zadat određenim kursom (njemačkog jezika). Takav nastavnik može i mora djetetu da prenese osjećaj i emociju da je ono u neposrednom kontaktu sa svojim vršnjacima i nastavnikom i da oni zajedno uče njemački jezik. Stručna usavršavanja i kontinuirane obuke mogu osigurati ovakav nastavni kadar, koji sa jednakim uspjehom može da poučava njemački jezik na daljinu, baš kao i u fizičkoj učionici.

2. Tehnička infrastruktura

Dok je za pohađanje moderne nastave na daljinu vrlo jednostavno i često je potreban samo računar, laptop, tablet ili čak pametni telefon (uz recimo udžbenik koji se inače koristi), iz ugla škole koja nudi ovakvu nastavu (kurs njemačkog jezika) stvari su mnogo složenije.

Osnova onoga čime škola njemačkog jezika treba da raspolaže se sastoji u sljedećem:

  • virtuelna učionica za nastavu “uživo”, za realnu komunikaciju djece i nastavnika i prikaz table,
  • interaktivni digitalni udžbenici,
  • interaktivna platforma za rad i praćenje rezultata urađene zadaće,
  • dodatni, digitalni nastavni materijali,
  • osoblje koje čini kvalitetnu tehničku podršku na daljinu (u slučaju problema sa uređajem putem kojeg se uči),
  • dostupnost sistema za fleksibilno učenje tokom 24 sata u sedmici.

Kako izgleda sama virtuelna učionica koja omogućuje realnu komunikaciju nastavnika i djece možete da pogledate u produžetku:

Online natava u virtuelnoj učionici nije budućnost nego trenutno dostupno rješenje ne samo da djeca uspješno nauče njemački jezik, nego i da dodatno razviju kompetencije savremenog učenja na daljinu.

 

3. Odjel za kontrolu kvaliteta nastave i pedagoški odjel

Ovo su nazivi za koje ste vjerovatno čuli u vezi sa našim kursevima njemačkog jezika za djecu u fizičkim učionicama. Važno je znati da Odjel za kontrolu kvaliteta nastave i Pedagoški odjel jednako djeluju i kada je u pitanju nastava na daljinu. Razlika je isključivo pristupima tokom njihovog rada, a učinak je isti. Kvalitet rada nastavnog osoblja, napredak djece, prisustva i aktivnost na časovima i briga o svakom djetetu ponasob su polja koja i u našim virtuelnim učionicama igraju veoma važnu ulogu. Sva ta polja su pod nadzorom pomenuta dva odjela.

Ukoliko i dalje smatrate da je nastava na daljinu ili online-nastava koncept koji ne može da prenese znanje i doprinese razvoju djeteta, svakako vam savjetujemo da ovom obliku učenja za djecu barem pružite priliku. U slučaju Glossa-centra to možete da uradite i potpuni besplatno, probnim časom uz prijavu na 066185988 ili banjaluka@glossa.ba.

Za opširnije informacije o ponudi kurseva njemačkog jezika za djecu i mlade ili za besplatne konsultacije na temu nastave na daljinu kontaktirajte svoj najbliži Glossa – centar za njemački jezik ili info@glossaonline.com ili +38765023067.