fbpx

Nastavnik njemačkog jezika – M/Ž, (Glossa-centar Tuzla)

Konkurs za nastavnike njemačkog jezika

Glossa – centar za njemački jezik je vodeća škola njemačkog jezika i jedina škola koja je razvila mrežu od 13 poslovnih jedinica širom Bosne i Hercegovine. Centrala Glossa-centra prvi je i jedini akreditovani centar u BiH od strane Goethe-Instituta, kulturne ustanova Savezne Republike Njemačke, koja djeluje širom svijeta. Glossa-centar je posvećen visoko profesionalnoj usluzi svim građanima, brizi svakog polaznika i klijenta te ličnom i profesionalnom razvoju svakog zaposlenog. Posvećeni smo njegovanju različitosti u poslovnom okruženju i ponosan smo poslodavac koji nudi jednake mogućnosti svakome.

Zbog rasta samog Centra pozivamo sve kandidate zainteresovane da se pridruže našem uspješnom timu i apliciraju za radno mjesto: Nastavnik njemačkog jezika

Želite li i vi da budete dio tima koji napreduje, stručno se usavršava? Želite li da radite u okruženju koje će podsticati vaš napredak?

Mi Vam nudimo:

Posao u renomiranom preduzeću koje je jedno od vodećih na tržištu u BiH;

Ugodno i podsticajno radno okruženje sa jakim naglaskom na timski rad;

Bogatstvo različitosti koja proističe iz saradnje sa kolegama iz 13 poslovnica Glossa-centra širom BiH, saradnjom sa Goethe-Institutom, Univerzitetima i drugim partnerima sa kojima sarađujemo;

Kao atraktivan i respektabilan poslodavac, nudimo širok i izazovan paket beneficija, mogućnosti i različitih opcija ličnog i profesionalnog razvoja kao što su besplatene edukacije koje se sprovode u kontinuitetu i prate svjetske trendove iz oblasti metodike, didatktike, menadžmenta i liderstva;

Individualnu edukaciju od strane pedagoške službe, usmjerenu na razvoj znanja i stručnosti kroz mentora koji Vas prati;

Saradnju sa stručnjacima i ekspertima iz različitih oblasti;

-Nagrade za rad i rezultate, “team-building”, putovanja i aktivnosti;

 

Definisanje i usvajanje Ugovora skladno prirodi Ugovorene saradnje, interesima i potrebama obije Ugovorne strane:

Ugovor o radu na puno radno vrijeme,

Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme,

Ugovor o dopunskom radu ako nastavnik ostvaruje puno radno vrijeme kod drugog poslodavca,

druge vrste Ugovora u zavisnosti od prirode saradnje;

Izvođenje nastave na svim nivoima i sa svim ciljnim grupama;

Dodatnu mogućnost obuke i sertifikovanja kako biste stekli zvanje Goethe–ispitivača;

Dodatnu mogućnost obuke i rada u sektoru prevođenja;

Dodatna mogućnost obuke za tutora za nastavu na daljinu i rad sa najmodernijim oblikom nastave na daljinu uz tehničku i stručnu podršku za nastavu – Glossa Online;

Dodatna mogućnost obuke i angažovanja u nastavi u našim ljetnim školama u Beču i Gracu – Glossa Sommer;

Dodatna mogućnost rada na različitim projektima;

Rad u učionicama koje su dobro opremljene, mogućnost obuke i primjene multimedije u nastavi (pametni uređaji poput tableta i pametnih telefona, edukativne aplikacije);

Primjenu različitih planova i programa koji su kreirali stručnjaci i ekspert iz oblasti metodike i didaktike, usmjeravanje i savjetovanje u radu sa istim;

Primjenu široke palete testova koje su kreirali stručnjaci i ekspert iz oblasti metodike i didaktike kao i usmjeravanje i savjetovanje u radu sa istim;

Kreativne i inovativne nastavne materijale, udžbenike, lektire, aktuelnu stručnu literaturu;

Mogućnost organizovanja i vođenja kreatvinih radionica;

Mogućnost obuka, vođenja edukacija i seminara za stručno usavršavanje nastavnika njemačkog jezika.

 

Od Vas očekujemo:

Aktivnu komunikaciju na njemačkom jeziku, minimalno B2 nivo;

Posvećenost poslu i usmjerenost na ostvarenje ciljeva;

Spremnost da se stručno usavršavate;

Organizacione sposobnosti;

Timski rad;

Odgovornost i samoinicijativa tokom rada;

Rad u nastavi u skladu sa jasnim normama i uz podršku pedagoške službe i odjela za kvalitet nastave;

Primjena inovativnih metoda u nastavi i znanja stečenih na prethodnim obukama u Centru;

Kontrolu napretka polaznika u skladu sa ciljevima i uputama koje su prethodno date;

Savjesno, odgovorno, moralno i etično ponašanje;

Sistematičnost, analitičnost, objektivnost, fleksibilnost, kretaivnost;

Radno iskustvo, koje je poželjno, ali nije neophodno za prijavu na ovo radno mjesto.

Molimo zainteresovane kandidate da dostave pismo motivacije i biografiju putem elektronske pošte na sljedeće adrese: admira.kalabic@glossa.ba i adriana.svraka@glossa.ba.

Kontaktiraćemo isključivo kandidate koje budemo razmatrali u užem krugu izbora.

Lokacije:

Glossa – centar za njemački jezik Tuzla, Džafer Mahala 1 – Skver, 75000 Tuzla