fbpx
Goethe-Institut Bosne i Hercegovine organizuje Goethe-ispite na nivoima A1, A2, B1, B2 i C1 u Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka i Tuzla. 

Šta podrazumijeva “Uvid u fromu Goethe-ispita”?

U pitanju je poseban oblik nastave, čiji je fokus na pripremi kandidata za Goethe-ispit. Kroz nastavu kandidati prolaze kroz sve segmente ispita (slušanje, čitanje, pismeno i verbalno izražavanje) te učestvuju u simulaciji ispita uz konačnu preporuku profesora. Pored toga, profesor kandidatima ukazuje na šta je potrebno obratiti pažnju kako bi se tokom ispita ostvario što bolji rezultat. Test koji kandidati rade pri kraju pripremne nastave je po svojoj formi identičan testu koji će polagati u okviru ispitnog roka.

Ukoliko je za određeni nivo na pripremnoj nastavi prijavljeno troje ili više kandidata, nastava je raspoređena na dva dana, sastoji se iz 10 školskih časova i košta 110,00 KM (1 školski čas=11,00 KM). Ukoliko je za određeni nivo na pripremnoj nastavi prijavljen jedan ili dva kandidata, nastava se održava jedan dan, sastoji se iz 5 školskih časova i košta 110,00 KM (1 školski čas=22,00 KM).

Kome je namijenjen ovaj vid nastave?

Uvid u formu Goethe-ispita je nastava namijenjena prije svega kandidatima koji su do sada učili njemački jezik izvan Glossa-centra. Kursevi njemačkog jezika koji se sprovode u Glossa-centru su organizovani na taj način, da polaznici po njihovom završetku uglavnom nemaju potrebu za dodatnim pripremama, ukoliko su nastavu pohađali redovno, prateći savjete nastavnika. Za sve ostale kandidate, koji nisu imali priliku da pohađaju nastavu prema standardima Goethe-Instituta, Uvid u formu Goethe-ispita može da pruži dodatna znanja i informacije koje mogu biti od presudnog značaja za polaganje ispita.

Termini održavanja pripremne nastave od nivoa A1 do C1 u našem Centru u Doboju prema ispitnim terminima su sljedeći: 

Ispitni termin: 13. i 14.06.2019. – Tuzla

08.06. od 13.00 do 17.15 h (30 minuta pauza) i 09.06. od 10.00 do 14.15 h

Ispitni termin: 02. i 03.09.2019. – Banja Luka

31.08. od 13.00 do 17.15 h (30 minuta pauza) i 01.09. od 10.00 do 14.15 h

Ispitni termin: 26. i 27.09.2019. – Tuzla

21.09. od 13.00 do 17.15 h (30 minuta pauza) i 22.09. od 10.00 do 14.15 h

Ispitni termin: 21. i 22.10.2019. – Banja Luka

19.10. od 13.00 do 17.15 h (30 minuta pauza) i 20.10. od 10.00 do 14.15 h

Ispitni termin: 21. i 22.11.2019. – Tuzla 

16.11. od 13.00 do 17.15 h (30 minuta pauza) i 17.11. od 10.00 do 14.15 h

Prijaviti se možete putem mejl-adrese doboj@glossa.ba, telefona 065 930 053 ili u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Doboj u ulici Svetog Save 24 (zgrada bivšeg “Radnika” – I sprat desno) svakim radnim danom od 16.00 h do 22.00 h i subotom od 8.00 h do 12.30 h.