fbpx

Glossa – centar za njemački jezik  vrši upise novih polaznika na kurseve njemačkog jezika od 25.8.2014. u Tuzli i svim ostalim poslovnicama u Bosni i Hercegovini. Svi zainteresovani građani mogu posjetiti prostorije Glossa-centra u ulici Džafer Mahala 1 na Skveru, svakim radnim danom između 17 i 22, ili ostvariti kontakt putem maila tuzla@glossa.ba ili telefona 061 571-561. Glossa – centar za njemački jezik je prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta u Bosni i Hercegovini zastupljen u deset poslovnica širom zemlje. Kursevi njemačkog jezika u Glossa-centru su organizovani prema najsavremenijim nastavnim metodama, što polaznicima garantuje uspješno i efikasno učenje. U Glossa-centru u Tuzli je moguće polagati Goethe-ispit na svim nivoima. Kandidati se takođe mogu intenzivno pripremati za sam ispit prije svakog ispitnog roka u okviru posebne pripremne nastave. Kao u svim Glossa-centrima, i u Tuzli će građani profitirati od besplatnog kulturno-zabavnog programa, koji obuhvata bogate i zanimljive sadržaje poput filmskih i književnih večeri. Detaljne informacije možete potrežiti i na stranicama Glossa-centra www.glossa.ba. Izvor: http://tuzlanski.ba