fbpx

Mnogi ljudi uče njemački jezik na različitim mjestima, oni žele više i imaju za cilj da nauče jezik što će ih dovesti do ličnog cilja, uspjeha i sreće. Danas kad izvođenje nastave u učionici više nije moguće imaju i dalje istu želju, ali često imaju strah od online-nastave, sumnjaju u svoje informatičko znanje i preopterećeni su tenutnunom situacijom. A sposobni su i dalje da nauče nejmački jezik, ovladaju informatičkim vještinama i mnogo više od toga.

Mi znamo da  imate strah od online-nastave, znamo koliko je teško napraviti odluku da se prijavite na ovakav oblik nastave i odlično razumijemo da postoje sumnje u rezultate na koji način se isti mogu postići, ako ne razumijete šta se očekuje i koji pristupi i alati se koriste prilikom izvođenja online-nastave.

Eksperti sa dugogodišnjim iskustvom koji su kreirali dva različita online programa za odrasle polaznike (Virtuelna učionica i Virtuelna učionica PLUS), kao i obučeni nastavnici koji planiraju i pripremaju nastavu kako bi mogla teći kvalitetno i bez smetnji i stotine polaznika koji su pohađali Glossa Online nastavu širom svijeta posljednjih osam godina su dokaz da možete bez stresa, sumnje, straha i na zanimljiv, pristupačan i sistematičan način uz tehničku podršku da savladate komunikaciju na njemačkom jeziku na svim nivoima i poboljšate vaše informatičke vejštine. Trenutno je najveći utisak naših polaznika u Glossa-centru koji su iz učionice zbog nemogućnosti izvođenja nastave prešli na online-nastavu:  „Eh da sam znao za ovaj oblik nastave ranije”, imajući u vidu da kvalitetna Glossa Online nastava kao svojevrsni oblik sprovođenja nastave ima jako mnogo pozitivnih karakteristika. Posebno se mora istaći faktor vremena, fleksibilnost, udobnost svog doma, tehnička podrška u radu sa platformama, intenzivna podrška obučenih i iskusnih nastavnika,  dobra alternativa nastavi u učionici i šansa za osvježavanje informatičkih kompetencija i njihovo podizanje na najaktualniji nivo.

Oba  Glossa Online programa (Virtuelna učionica i Virtuelna učionica plus“ vam nude  konkrtene korake, alate i podršku.  Pokazaćemo vam jasno kako pristupiti nastavi i kako da dođete do željenih ciljeva. Radićete sa platformama, alatima i  materijalima kreiranim po standardima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike koje je  kreirao tim eksperata u Glossa-centru i koji sadrže različite tekstualne i jezičke forme, gramatičke strukture i konkretne vježbe za sve četiri vještine: slušanje, čitanje, pisanje i govor.

Sigurno ćete naučiti kako komunicirati u virtuelnom svijetu, savaldaćete sve vještine na njemačkom jeziku po planu i programu za određeni nivo,  a to znači da postoji prostor u kojem se možete razmjenjivati i gdje možete komunicirati sa ostalim polaznicima i nastavnikom uz osmišljene pristupe putem određenih alata.

Nismo izostavili kreiranje online testiranja i ispitivanja po standardima nakon pohađanja online nastave na određenom nivou,  kada ćemo zajedničke uspješne rezultate potvrditi uručivanjem diplome o pohađanju nastave. Ovaj oblik nastave i pristup naših nastavnika vas može dalje odvesti do uspješnog polaganja zvaničnih ispita.

Besplatan čas: Prijavite se za besplatan čas odmah, jer broj mjesta je ograničen:

+387 65 023 067 (Viber) ili info@glossaonline.com

Nemojte sebi uskratiti priliku da dobijete jasan uvid u Glossa Online nastavu. Priuštite sebi podršku da se ohrabrite na korake koji su neophodni da biste komunicirali na njemačkom jeziku, uz metode koje su se dokazale u praksi. Doživite zadovoljstvo i uspjeh, jer vi to zaslužujete.

Prijavite se, vidimo se uskoro!

Želite da saznate više o online-kursevima njemačkog jezika za djecu? Pročitajte OVDJE.