Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka i ove jeseni ima posebnu ponudu kursa njemačkog jezika za odrasle koja podrazumjeva savladan jezički nivo B1. Ovaj kurs pod nazivom „ThemaPlus“ objedinjuje nastavne sadržaje kurseva B1 i B2, uz obradu tema koje nisu bile sadržane u navedenim nivoima i koje su odabrane na osnovu procjene zahtjeva naših polaznika. TehmaPlus je na taj način dodatak kursevima B1 i B2.

Šta Vam nudi kurs “ ThemaPlus“?

Ukoliko želite da poboljšate svoje jezičke kompetencije, posebno vještinu govora, onda je ThemaPlus pravi izbor! Nastava će se odvijati dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta, a ukupno trajanje kursa je deset sedmica. U okviru kursa će se ponavljati neophodni nastavni sadržaji za polaganje Goethe-ispita B2, što obuhvata slušanje, izlaganje prezentacije, komentarisanje teme itd. Obuhavćene su tema poput medicine, ekonomije, psihologije, svakodnevne aktivnosti poput otvaranja računa u banci i još sličnih sadržaja. U nastavu su integrisani multimedijalni sadržaji koji dodatno podstiču razvoj vještine govora i slušanja.

Ukoliko ste završili određen nivo B1 ili B2, te smatrate da biste još mogli poraditi na određenim sadržajima, proširiti vokabular, te poboljšati način izražavanja ili prosto osvježiti svoje znanje njemačkog jezika, onda je kurs „ThemaPlus“ pravi izbor za vas!