Šta podrazumijeva “Uvid u formu Goethe-ispita”?

U pitanju je poseban oblik nastave, čiji je fokus na pripremi kandidata za Goethe-ispit. Kroz nastavu, koja je organizovana u deset časova raspoređenih na dva dana (subota i nedjelja), kandidati prolaze kroz sve segmente ispita (slušanje, čitanje, pismeno i verbalno izražavanje) te učestvuju u simulaciji ispita uz konačnu preporuku profesora. Pored toga, nastavnik kandidatima ukazuje na šta je potrebno obratiti pažnju kako bi se tokom ispita ostvario što bolji rezultat. Test koji kandidati rade pri kraju pripremne nastave je po svojoj formi identičan testu koji će polagati u okviru ispitnog roka.

Kome je namijenjen ovaj vid nastave?

Uvid u formu Goethe-ispita je nastava namijenjena prije svega kandidatima koji su do sada učili njemački jezik izvan Glossa-centra. Kursevi njemačkog jezika koji se sprovode u Glossa-centru su organizovani na taj način, da polaznici po njihovom završetku uglavnom nemaju potrebu za dodatnim pripremama, ukoliko su nastavu pohađali redovno, prateći savjete nastavnika. Za sve ostale kandidate, koji nisu imali priliku da pohađaju nastavu prema standardima Goethe-Instituta, Uvid u formu Goethe-ispita može da pruži dodatna znanja i informacije koje mogu biti od presudnog značaja za polaganje ispita.

Termini održavanja pripremne nastave u Glossa-centru Prnjavor:

  1. 13.-14.02.2016.
  2. 12.-13.03.2016.
  3. 21.-22.05.2016.
  4. 24.-25.09.2015.
  5. 22.-23.10.2016.

Za dodatne informacije se možete obratiti putem mejla prnjavor@glossa.ba, telefonom na broj 065 531 840 ili direktno u prostorijama Glossa-centra Prnjavor.

Aktuelne termine ispite u Glossa – centrima za njemački jezik Banja Luka i Tuzla možete pronaći u rubrici “Termini održavanja Goethe-ispita za 2016. godinu”.