fbpx

Nedavno je održan još jedan seminar za nastavnike Glossa – centra za njemački jezik, koji je za cilj imao savladavanje i primjenu CLIL-metode u nastavi njemačkog jezika.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) je metoda koja se koristi u nastavi stranog jezika, a njen cilj se najjednostavnije može objasniti ovako: Integracija drugih nastavnih predmeta u proces učenja stranog jezika. Učeći njemački jezik posredstvom ove metode, djeca stiču nova i primjenjuju postojeća znanja iz predmeta poput fizike, hemije, biologije i sličnih, koristeći njemački jezik u svakom trenutku. Nastava jednog predmeta se na ovaj način djelimično integriše u nastavu stranog jezika. Rezultati su dvojako pozitivni: Djeca proširuju znanja iz dvije različite oblasti (njemački jezik i dodatni predmet), te stiču kompetenciju da povezuju znanja iz različitih oblasti u procesu učenja.

Nastavnici Glossa – centra za njemački jezik će od sada koristiti ovu savremenu metodu učenja njemačkog jezika tokom kurseva za djecu, kurseva za omladinu, ali u određenim prilikama i kurseva za odrasle.

U nastavku možete pogledati nekoliko fotografija snimljenih tokom seminara.