U Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka je ove sedmice održan još jedan seminar za predavače njemačkog jezika zaposlene u Glossa-centru. Organizator seminara je bila izdavačka kuća Hueber, sa kojom Glossa-centar ima već godinma uspješnu saradnju. Seminar je predavačima ujedno služio i kao priprema za predstojeće kurseve koji počinju već sa početkom mjeseca septembra. Seminari ove prirode se redovno održavaju u Glossa-centru u cilju daljeg unapređivanja kvaliteta nastave. Opširnije informacije možete pronaći na www.glossa.ba

U produžetku možete pogledati nekoliko slika sa seminara, koji je vodila Dotothee Thommes iz izdavačle kuće Hueber.