fbpx

Ako ste u okviru svoga školovanja ili sticajem drugih okolnosti imali priliku da učite njemački jezik, sigurno ste se zapitali kojem nivou odgovara Vaše znanje njemačkog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom ramu za jezike ( A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Glossa – centar za njemački jezik Prijedor svim zainteresovanim građanima nudi mogućnosti da dođu na besplatnu procjenu znanja, gdje ćete imati konsultacije sa profesorima Glossa-centra, koji su ujedno i sertifikovani ispitivači za Goethe-ispite. Ovdje u neobaveznom usmenom razgovoru možete steći uvid i dobiti okvirnu procjenu Vašeg jezičkog znanja.

Sedmica besplatne procjene znanja iz njemačkog jezika je od ponedjeljka, 10.06. do petka, 14.06. od 16.00 h do 22.00 h uz obaveznu prethodnu prijavu i zakazivanje termina.

Prijave na 065 679 952, na mail prijedor@glossa.ba ili u našim prostorijama u ulici Vožda Karađorđa 14/1 svakim radnim danom od 16.00 h do 22.00 h.

Saznajte na kojem ste nivou znanja njemačkog jezika, jer to može biti prvi korak u Vašem daljem napredovanju u učenju njemačkog jezika.

SEDMICA BESPLATNE PROCJENE ZNANJA!

DOBRO NAM DOŠLI!