Jedan od najznačajnijih događaja za Glossa-centar u 2017. godini je svakako  postupak reakreditacije Glossa-centra koji je sproveden u decembru mjesecu 2017. godine od strane Goethe–Instituta, nakon akreditacije 2013. godine, upravo zbog velike važnosti ovog postupka za  dalje djelovanje Centra.

Glossa-centar Banja Luka je jedina akreditovana i nakon tri godine reakreditovana škola u Bosni i Hercegovini od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

 

Aktivnosti vezane za proces  reakreditacije u 2017. godini započele su mnogo ranije, opsežnim procesom izrade ključnih dokumenata za postupak reakreditacije na kome je radio stručni tim Glossa-centra.

Glossa-centar je prilikom reakreditacije ocjenjivan prema relevantnim standardima, među kojima se ističu:

– upravljanje Glossa-centra i osiguravanje kvaliteta

– nastavni planovi i programi

– nastavni kadar i stručno usavršavanje

– usluga, zadovoljstvo polaznika i rezultati u učenju

– marketing

– resursi: stručne službe, prostor, oprema i finansije.

 

 

Proces reakreditacije je podrazumijevao posjetu Glossa-centru od strane nezavisne komisije, sačinjene od  stručnjaka iz  centrale Goethe-Instituta.

U završnom izvještaju Glossa-centar je reakreditovan sa izuzetno visokom ocjenom, uzimajući u obzir objektivne okolnosti i kriterijume prema kojima je reakreditacija izvršena.

Posjeta  Glossa-centru od strane stručnjaka Goethe-Instituta je bila sprovedena na osnovu prethodnih dogovora, a sama atmosfera tokom cijelog reakreditacijskog audita je bila ugodna i konstruktivna.

Posebno želimo istaći zadovoljstvo zbog truda koji je Glossa-tim  uložio u samoanalizu, te poduzete korake, odnosno mjere da se uočeni nedostaci i poteškoće uklone, što je vidljivo iz visokih ocjena na osnovu standarda, kao i komentara u izvještaju Goethe-Instituta.

U narednom periodu možete očekivati dodatne članke na temu reakreditacije Glossa – centra za njemački jezik Banja Luka i te informacije o prednostima koje reakreditacija donosi polaznicima na nivou cjelokupne Glossa-mreže.