fbpx

Nedavno je produžena saradnja Glossa – centra za njemački jezik i Filološkog fakulteta u Banjoj Luci, Odsjek za njemački jezik i književnost.

Saradnja Filološkog fakulteta sa Glossa-centrom studentima Odsjeka za njemački jezik i književnost omogućava posmatranje nastave u Glossa – centru za njemački jezik. Na taj način studenti imaju pristup praktičnom i savremenom obliku izvođenja nastave, koji je zastupljen u Glossa – centru za njemački jezik. Sporazumom su studenti uključeni ne samo u posmatranje nastave, nego i u sam proces njene pripreme.

Sadradnja sa Filološkim fakultetom, Univerzitet u Banjoj Luci, dodatno potvrđuje kvalitet nastave u Glossa – centru za njemački jezik. Nastava se u Glossa-centru odvija prema najsavremenijim metodama, poštivajući standarde Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike i one koje propisuje Goethe-Institut Bosne i Hercegovine, na osnovu kojih je Glossa-centru u Banjoj Luci dodijeljena i akreditacija.

Studenti Odsjeka za njemački jezik i književnost u Banjoj Luci imaju od sada uvid u praksu izvođenja nastave u jednom modernom centru za njemački jezik. Na taj način mogu posmatrati praktičnu nastavu njemačkog jezika koja vodi uspješnim rezultatima učenja.