fbpx

Ako ste u okviru svoga školovanja ili sticajem drugih okolnosti imali priliku da učite njemački jezik, sigurno ste se zapitali kojem nivou odgovara Vaše znanje njemačkog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom ramu za jezike ( A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Glossa – centar za njemački jezik Bijeljina svim zainteresovanim građanima nudi mogućnost da dođu na besplatnu procjenu znanja, gdje ćete imati konsultacije sa sertifikovanim ispitivačem za Goethe-ispite. Ovdje u neobaveznom usmenom razgovoru možete steći uvid i dobiti okvirnu procjenu Vašeg jezičkog znanja.

Besplatna procjena znanja iz njemačkog jezika će se vršiti u sljedećem terminu u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Bijeljina u ulici Semberskih ratara (prostorije Pedagoškog fakulteta):

  • utorak, 16.10.2018. u 17.00 h

U 17.00 h će se vršiti pismeni dio procjene znanja iz njemačkog jezika, a odmah nakon toga oko 18.00 h usmeni dio. Nakon toga će kandidati imati priliku da u opuštenoj atmosferi uz kafu, čaj ili neko drugo piće i kolače saznaju sve što ih zanima vezano za učenje njemačkog jezika, polaganje Goethe-ispita ili da jednostavno potraže savjete za dalje korake.

Ukoliko želite samo da dođete na konsultacije bez pismene i usmene procjene znanja, možete to da uradite u 18.30 h.

Pismenu i usmenu procjenu znanja, kao i razgovor vrši sertifikovani Goethe-ispitivač. Ne propustite priliku!

Saznajte na kojem ste nivou znanja njemačkog jezika, jer to može biti prvi korak u Vašem daljem napredovanju u učenju njemačkog jezika.

Procjena znanja iz njemačkog jezika i razgovor su potpuno besplatni! 

Prijava na procjenu znanja, kao i na razgovor sa Goethe-ispitivačem su obavezni!

Broj prijava je ograničen!

Na besplatnu procjenu znanja i/ili razgovor sa Goethe-ispitivačem se možete  prijaviti telefonom na 065 472 224, mailom na bijeljina@glossa.ba ili lično u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Bijeljina u ulici Semberskih ratara 66 (zgrada Pedagoškog fakulteta) svakim radnim danom od 17.00 h do 19.00 h.

DOBRO NAM DOŠLI!