Polaganjem ispita Goethe-Instituta kandidati stiču najprestižniji sertifikat koji potvrđuje njihovo znanje njemačkog jezika i koji je međunarodno priznat. Ispit je moguće polagati na bilo kojem Goethe-Institutu, kao i u Glossa – centru za njemački jezik u Banjoj Luci i u Tuzli u okviru ispitnih rokova.

Goethe-ispit svakako zahtijeva adekvatnu pripremu, kako bi kandidati mogli očekivati kvalitetne rezultate nakon pristupanja provjeri znanja. Poseban izazov svakako predstavlja ispit A1, budući da su kandidati koji polažu ovaj ispit prethodno prvi puta imali susret sa njemačkim jezikom. Priprema za ispit A1 (Start Deutsch 1) zahtijeva temeljitu pripremu i upoznavanje sa segmentima ispita.

Intenzivni kurs A1 sa pripremnom nastavom – pripremite se za ispit A1 do narednog roka!

Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka organizuje poseban oblik intenzivnog kursa koji obuhvata cjelokupan nivo A1 i pripremnu nastavu za polaganje ispita Goethe-Instituta. To znači da polaznici koji upišu ovaj kurs imaju priliku da nauče njemački jezik u okvirima nivoa A1, te da se kvalitetno pripreme za polaganje ispita do narednog ispitnog roka u Glossa-centru Banja Luka – 24/25.05.2018.

Intenzivni kurs A1 dakle obuhvata realnu simulaciju Goethe-ispita A1. Nastavu i simulaciju sprovodi sertifikovani ispitivač za ispite Goethe-Instituta!

Nastava se odvija od ponedjeljka do petka, dakle tokom radne sedmice, u jutarnjim ili popodnevnim terminima (u zavisnosti od aktuelnog rasporeda).

 

UPIS U TOKU!

Prijavite se na intenzivni kurs njemačkog jezika A1 koji uključuje i pripremu za polaganje ispita Goethe-Instituta i spremni dočekajte ispitni rok u Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka 24/25.05.2018.

Prijave su u toku u Glossa-centru Banja Luka, Vidovdanska 39. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona na broj 051961361 ili putem mejla banjaluka@gossa.ba.