fbpx

Lisa će biti povremeno prisutna na nastavi i na taj način ćemo pružiti polaznicima priliku da usmeno i pismeno komuniciraju sa izvornim govornikom i da na taj način dodatno testiraju svoje usvojeno znanje, da stiču novo, ali i da se riješe eventualnih blokada i da “progovore” na njemačkom.
Lisa će voditi i komunikacijski kurs njemačkog jezika svakog utorka od 17.10 h do 18.40 h. Glossa – centar za njemački jezik Tuzla u svojoj nastavi svakako posvećuje pažnju i komunikaciji, no, ovaj kurs je prilika da se vještinama pisanju i govoru posveti dodatna pažnja i da se svim zainteresovanim olakša učenje njemačkog jezika. Ovaj kurs svakako će pomoći i da se riješimo straha od komunikacije na njemačkom jeziku i da se bolje snađemo u određenim trenucima.

Učenje stranog jezika je nešto što zahtjeva dosta truda i rada – čak i kada uložimo dovoljno truda i rada postoji jedna barijera koju treba što prije prevazići. “Hoću li pogriješiti” je misao sa kojom se svako od nas prije ili poslije susreće pred trenutak kada trebamo da progovorimo sa nekim na stranom jeziku. Neki uspiju da prevaziđu taj strah, neki drugi zbog toga blokiraju i ne mogu ni da preuste one riječi koje znaju. Jedini lijek je skočiti u hladnu vodu i privići se na istu – naravno u prenesenom značenju. Što više budete koristili strani jezik u živoj konverzaciji to ćete zbrže stvoriti samopouzdanje koje je potrebno da biste se osjećali prirodno dok govorite na stranom jeziku.

Džafer Mahala 1 – Skver
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387 61 571 561
tuzla@glossa.ba
www.glossa.ba/tuzla
facebook.com/glossatuzla
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 15:00 do 22:00 sata; subota od 9:00 do 14:00 sati.