fbpx

Lisa će biti povremeno prisutna na nastavi i na taj način ćemo pružiti polaznicima priliku da usmeno i pismeno komuniciraju sa izvornim govornikom i da na taj način dodatno testiraju svoje usvojeno znanje, da stiču novo, ali i da se riješe eventualnih blokada i da “progovore” na njemačkom.

Učenje stranog jezika je nešto što zahtjeva dosta truda i rada – čak i kada uložimo dovoljno truda i rada postoji jedna barijera koju treba što prije prevazići. “Hoću li pogriješiti” je misao sa kojom se svako od nas prije ili poslije susreće pred trenutak kada trebamo da progovorimo sa nekim na stranom jeziku. Neki uspiju da prevaziđu taj strah, neki drugi zbog toga blokiraju i ne mogu ni da preuste one riječi koje znaju. Jedini lijek je skočiti u hladnu vodu i privići se na istu – naravno u prenesenom značenju. Što više budete koristili strani jezik u živoj konverzaciji to ćete zbrže stvoriti samopouzdanje koje je potrebno da biste se osjećali prirodno dok govorite na stranom jeziku.

Svetog Save 24
74101 Doboj
Bosna i Hercegovina
+387 53 961 119
+387 65 930 053
doboj@glossa.ba
facebook.com/glossadoboj
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 16:00 – 22:00 časova; subota 9:00 – 12:00 časova.