U toku je zvanični upisni rok u Glossa-centru Tuzla! Upišite se na kurs njemačkog jezika za odrasle ili djecu i usvojite željeno znanje iz njemačkog jezika kvalitetno i efikasno! 

Glossa – centar za njemački jezik Tuzla vrši upise na kurseve njemačkog jezika za odrasle i djecu svakim radnim danom od 15.00 h do 22.00 h u ulici Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela). Možete nas kontaktirati i na telefon 061 571 561 ili na mail tuzla@glossa.ba.

Upisi u toku 

U Glossa – centru za njemački jezik Tuzla možete da upišete kurs njemačkog jezika za odrasle ili djecu bez obzira na to da li imate predznanje iz njemačkog jezika ili ne. Nudimo kurseve od početnog nivoa, tj. od kursa A 1.1 do C 2.2 kako za odrasle i omladinu tako i za djecu! Ukoliko ste početnik, krećete na kurs A 1.1, a ukoliko imate predznanje, možete da uradite kod nas ulazno testiranje na osnovu kojeg naši profesori procjene na kojem ste nivou i daju Vam adekvatnu preporuku i savjete za upis na kurs.

Kursevi njemačkog jezika za odrasle

Upisom na kurs njemačkog jezika za odrasle u Glossa-centru sebi osiguravate kvalitetno učenje njemačkog jezika i pripremu za polaganje ispita Goethe-Instituta. Kursevi su organizovani u skladu sa normama Zajedničkog evropskog referentnog okvira za strane jezike. Ukoliko već imate određeno predznanje iz njemačkog jezika, upis na pravi kurs će vam omogućiti besplatno ulazno testiranje. Posjećujući kurs njemačkog jezika u Glossa-centru ste korak bliže znanjima i vještinama koje su propisane za svaki nivo učenja.

Kursevi njemačkog jezika za djecu

Polaznice dječijih kurseva Glossa – centra za njemački jezik.

Učenjem njemačkog jezika u Glossa-centru djeca ne stiču samo jezička znanja. Kursevi su organizovani na taj način da omogućavaju razvoj intelektualnih, socijalnih i kognitivnih kompetencija djeteteta, a sve to kroz kontinuiran rad, igru i zabavu. O djeci i njihovom uspjehu vode računa naši nastavnici, posebno obučeni za nastavu sa najmlađima, te tim pedagoga i osoblje zaduženo za kontrolu kvaliteta nastave.

UPIS U TOKU!

061 571 561

tuzla@glossa.ba

Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela)

Garantujemo kvalitet nastave

Polaznici kursa za odrasle u Glossa – centru za njemački jezik tokom nastave.

Naša nastava je koncipirana prema evropskom standardu, odnosno pri podučavanju njemačkog jezika pratimo standarde Evropskog referendnog okvira za strane jezike. Da biste došli do željenog znanja, naši profesori se trude da Vam stvore što autentičnije situacije u nastavi, da nastava bude kreativna i raznovrsna (nastava u učionici i izvan nje, korištenje raznih multimedijalnih uređaja na nastavi i sl.), i to pomoću najnovijih metodiško-didaktičkih principa i pomoću individualnog pristupa svakom polazniku. Grupe imaju najviše po 12 polaznika! Prilikom učenja nekog stranog jezika je vrlo važno da se čovjek upozna i sa kulturom tog govornog područja. Mi smo to na vrijeme prepoznali i od samog početka naši polaznici imaju priliku da uz gradivo o jeziku uče i o kulturi Njemačke, Austrije, Švicarske i sl. Ono što je specifično za kurseve za djecu i omladinu jeste uska saradnja sa roditeljima i redovni roditeljski sastanci koji roditeljima pružaju uvid u napredak njihove djece u učenju njemačkog jezika.

Održavanje Goethe-ispita 

Alexandra Mittler, direktorica Jezičkog odjela i zamjenica direktora Goethe-Instituta

Glossa-centar Tuzla je od prvog dana rada partner Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine u sprovođenju Goethe-ispita, dok je naša centrala čak po drugi put zaredom akreditovana od strane iste institucije. U našim prostorijama se održavaju Goethe-ispiti u saradnji sa Goethe-Institutom Bosne i Hercegovine. Naši profesori su certifikovani Goethe-ispitivači i samim tim možete da budete sigurni da će Vas oni najadekvatnije pripremiti za polaganje Goethe-ispita ukoliko imate potrebu i želju da svoje znanje testirate na Goethe-ispitima. Kako biste se što bolje pripremili za polaganje Goethe-ispita, imate priliku da u našem Centru pohađate tzv. “Pripremnu nastavu – Uvid u formu Goethe-ispita” koja se održava nekoliko dana neposredno prije svakog termina održavanja Goethe-ispita, a koju drže naši certifikovani Goethe-ispitivači. naš uspjeh je visok procenat prolaznosti naših polaznika na Goethe-ispitima (čak 98,3 %).

Od ove godine i specijalni kursevi

Mi osluškujemo želje i potrebe naših polaznika te smo od ove godine uveli čak tri nova specijalna kursa! Riječ je o kursu za zdravstvene radnike, o komunikacijskom kursu i o kursu B 1 intenziv plus. Sva tri kursa se održavaju po promotivnoj cijeni i ne oduzimaju mnogo vremena (jednom sedmično u večernjem terminu)  tako da možete uporedo pohađati i standardni kurs. Ono što je specifično jeste da profesor donosi sve potrebne materijale iz raznih izvora, prilagođene interesovanjima i nivoima znanja polaznika, pritom su materijali besplatni.

Besplatne edukativne, zabavne i kulturne manifestacije

Da njemački jezik može biti koristan, ali i zabavan, dokazuju i naše besplatne manifestacije koje održavamo i za odrasle i za djecu. Korisnici naših usluga, ali i svi ostali građani mogu da posjećuju naše komunikacijske radionice sa izvornim govornicima njemačkog jezika,  radionice za zdravstvene radnike, radionice poslovnog njemačkog, filmske večeri, priredbe, večeri poezije, posjete raznim institucijama i mnogo toga drugog.

Radimo na kvalitetu usluga

Svi profesori i administrativno i upravno osoblje uzimaju redvno učešće na internim i eksternim obukama, seminarima i drugim vrstama stručnog usavršavanja, i to sve u cilju kako bismo konstantno poboljavali ne samo kvalitet usluga nego i kvalitet pružanja usluga. Kod nas ste sigurni da dajemo maksimum da biste bili zadovoljni.

Nastava na daljinu, ljetna škola u Austriji, usluge prevođenja…

Glossa – centar za njemački jezik Tuzla je u pravom smislu centar za njemački jezik. Pored toga što možete da upišete kurs njemačkog jezika za odrasle, omladinu ili djecu, Vi možete da potražite i naše ostale usluge kao što su Glossa Translate (usluge pismenog i usmenog prevođenja), Glossa Online (nastava njemačkog jezika na daljinu) i Glossa Sommer (ljetna škola njemačkog jezika u Beču i Gracu). Za navedene usluge nas takođe možete kontaktirati na  broj 061 561 571, na mail tuzla@glossa.ba ili lično u našim prostorijama u ulici Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela).

Partneri Glossa-centra Tuzla

Kvalitet prepozna kvalitet – Među istaknutim partnerima Glossa-centra Tuzla su svakako Goethe-Institut Bosne i Hercegovine, JU Srednja medicinska škola Tuzla, JU Narodna biblioteka Tuzla “Derviš Sušić”, Udruženje studenata “Medicus” Tuzla, Škola mentalne aritmetike “Malac genijalac”, Školica sporta “Delfin” i brojni drugi. Saradnja sa navedenim institucijama, školama i udruženjima podrazumijeva redovne projekte kao što su npr. prezentacije, radionice, dječije priredbe, filmske večeri, večeri poezije i sl.

Dobro nam došli!

UPIS U TOKU!

061 571 561

tuzla@glossa.ba

Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela)