fbpx

Poznato je da djeca uče drugačije i da je za njihovo uspješno i zabavno učenje neophodan pristup koji će im omogućiti da ono što usvoje na kraju mogu i da koriste. Vodeći se ovim, u Glossa – centru za njemački jezik smo organizovali kurseve njemačkog jezika za djecu koji poštuju upravo ove potrebe najmlađih tokom učenja.

Kurs njemačkog jezika za djecu u Glossa-centru je mnogo više od tradicionalnog učenja. Djeca koriste sva čula, već stečena znanja i vještine kako bi naučili njemački jezik. Zabava i druženje sa svojim vršnjacima i nastavnicima su naravno sastavni dio svakog kursa koji dodatno doprinose uspjehu.

Svakim kursom je definisano da djeca podjednako razvijaju vještine komunikacije na njemačkom jeziku kroz govor, pismeno izražavanje, razumijevanje slušanog i pročitanog teksta. Na taj način su djeca nakon postignutih ciljeva sposobna za realnu komunikaciju u okviru nivoa na kojem pohađaju kurs. Pored toga, sva usvojena znanja koja djeca stiču kroz kurs njemačkog jezika u Glossa-centru od velike su pomoći za njemački jezik koji savladavaju u školama.

Navodimo vam neke od prednosti koje donosi kurs njemačkog jezika za djecu u Glossa-centru:

  • Nastava se sprovodi subotom u prijepodnevnim i popodnevnim satima (moguća i nastava tokom radne sedmice)
  • Kurs njemačkog jezika za djecu svih uzrasta i za djecu sa ili bez predznanja
  • Učenje u kreativnom i zabavnom okruženju, koje podstiče djecu na rad
  • Stručan nastavni i pedagoški kadar osigurava kvalitetnu nastavu i napredak djece tokom učenja
  • Vaša djeca nikada nisu sama – naši nastavnici ih prate u korak, u nastavnom i pedagoškom smislu
  • Kontinuirana kontrola kvaliteta nastave
  • Redovni roditeljski sastanci omogućavaju roditeljima uvid u napredak njihove djece
  • Učenje njemačkog jezika uz glumu, muziku ili likovnu umjetnost, kao i uz implementaciju drugih već stečenih znanja i vještina kojima djeca raspolažu.

Upis je u toku!

Glossa – centar za njemački jezik Prijedor

Vožda Karađorđa 14/1
79101 Prijedor
Bosna i Hercegovina
tel: +387 65 679 952 (Viber)
e-mail: prijedor@glossa.ba
Facebook: facebook.com/glossaprijedor
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 16:00 do 22:00.