fbpx

Da li ste se nekada zapitali “Kako odabrati dobru školu za učenje njemačkog jezika?”

Predstavljamo vam nekoliko smijernica koje vam mogu biti od pomoći pri izboru:

 • Posjetite školu i razgledajte je.
 • Daje li škola jasne informacije o programima, veličini grupa, nivoima, cijeni?
 • Da li škola ima definisane opšte uslove poslovanja?
 • Da  li je kadar adekvatno obrazovan, posjećuje li stručna usavršavanja, edukacije, konferencije i prati li  svijetske trendove iz oblasti metodike i didaktike?
 • Da li u školi ima stručnog ili pedagoškog saradnika  koji prati sve nastavnike, nastavne procese i kvalitet rada u nastavi.
 • Da li se znanje  polaznika prati i vrednuju i u skaldu sa tim izdaju potvrde?
 • Da li škola omogućava roditeljima/starateljima stalnu saradnju sa nastavnicima u toku kursa te uvid i praćenje u napredak djeteta?
 • Raspolaže li škola dobrim resursima i opremom?
 • Da li je rad škole odobrila  priznata Institucija, provjerava li se redovno rad škole?
 • Može li škola pružiti reference zadovoljnih korisnika?
 • Može li vas škola pripremiti za zvanične ispite, ako vi to želite, da li u školi možete polagati zvanične ispite?
 • Da li škola pruža polaznicima dodatne sadržaje osim kurseva npr. iz oblasti kulture, poput ljetnih škola, radionica i sl?
 • Da li škola ima ostvarene saradnje sa drugim ustanovama javnog i privatnog obrazovanja?
 • Da li škola ima ostvarene saradnje sa inostranim i domaćim partnerima iz privrede?

Akreditovane škole redovno se podvrgavaju kontroli kvaliteta i garantuju visoke standarde svoje poduke i ostalih usluga.

Ovih 12 područja se podvrgavaju kontroli:

 1. Upravljanje i administracija;
 2. Podučavanje i učenje;
 3. Izrada programa i sistemi podrške;
 4. Praćenje i vrednovanje znanja i izdavanje potvrda;
 5. Resursi za održavanje nastave;
 6. Okruženje za učenje;
 7. Usluge za korisnike;
 8. Osiguranje kvaliteta;
 9. Profil kadrova i njihov razvoj;
 10. Uslovi  zapošljavanja;
 11. Interna komunikacija;
 12. Komunikacija ka vani.

Sve informacije koje objavljuje škola trebaju biti jasne, tačne i potpune  o svim aspektima programa i usluga koje nudi. Ciljevi i ishodi učenja jezika temelje se na nivoima i principima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Škola radi prema provjerenom sistemu učenja, prema jasno definisanom nastavnom planu i programu rada. Nastava je učinkovita, dobro planirana, ugodna, nastavni kadar je dobro osposobljen ima pristup bogatim materijalima.

Činjenica koja vam ulijeva povjerenje je ta da je škola dio jedne međunarodne organizacije s vodećom ulogom u nastavi  jezika, te da učestvuje u međunarodnim projektima.

Pogledajte video-intervju direktorice Glossa-centra i direktora Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine, snimljen prilikom reakreditacije Glossa – centra za njemački jezik.