fbpx

Pokaži šta znaš! Goethe-ispiti u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Tuzla!

Goethe-Institut Bosne i Hercegovine u saradnji sa Glossa – centrom za njemački jezik Tuzla organizuje Goethe-ispit u Tuzli na nivoima A1, A2, B1, B2 i C1. Svi ispiti će se održavati u prostorijama Glossa-centra Tuzla (Džafer Mahala 1 – Skver).

Termini Goethe-ispita 2019. u Glossa-centru Tuzla:

Termin ispita: 21. i 22.02.2019.
Termin ispita: 25. i 26.4.2019.
Termin ispita: 13. i 14.6.2019.
Termin ispita: 26. i 27.9.2019.
Termin ispita: 21. i 22.11.2019.
Pristupanjem provjeri znanja i nakon što položi Goethe-ispit, kandidat stiče međunarodno priznati Goethe-certifikat. Ovaj certifikat predstavlja prestižnu potvrdu o znanju njemačkog jezika, kojom kandidati mogu dokazati svoje znanje tamo gdje im je to neophodno (prilikom zapošljavanja, upisa u školu ili na fakultet i sl.). Tako što položi Goethe-ispit polaznik pokazuje svoje znanje iz njemačkog jezika iz svih oblasti komunikacije: govor, razumijevanje pročitanog teksta, vještina slušanja, pismeno izražavanje. Na taj način Goethe-certifikat služi kao detaljna potvrda o jezičkom znanju polaznika.
Glossa – centar za njemački jezik organizuje posebnu nastavu, kao vid pripreme za polaganje Goethe-ispita pod nazivom Uvid u formu Goethe-ispita. Na ovaj način smo kandidatima koji žele doći do Goethe-certifikata omogućili da se što efikasnije pripreme za predstojeći Goethe-ispit. Više informacija na linku: https://glossa.ba/p-uvid-u-formu-goethe-ispita-pripremna-nastava-u-glossa-centru-tuzla/
Za više informacija nas možete kontaktirati na broj telefona 061 571 561, na mail tuzla@glossa.ba ili lično u našim prostorijama u ulici Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela) svakim radnim danom od 15.00 h do 22.00 h i subotom od 9.00 h do 14.00 h.