Nakon što je prvi puta akreditovan 2013. godine, Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka je ponovo reakreditovan od strane Goethe-Instituta krajem 2017. godine. Povodom reakreditacije je Glossa-centru nedavno uručena i nova akreditacijska plaketa od strane direktora Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine Klausa Krišoka, te Direktorice jezičkog odjela i zamjenice direktora Goethe-Instituta Aleksandre Mitler. Pored pomenutih predstavnika Goethe-Instituta i zaposlenih Glossa-centra, ovom događaju su prisustvovali i predstavnici medija, kao i najbliži saradnici Centra.

Glossa-centar Banja Luka je jedina akreditovana i nakon četiri godine (koliko je trajala prva akreditacija) reakreditovana škola u Bosni i Hercegovini od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine. Opširnije informacije o procesu reakreditacije Glossa-centra možete pronaći u članku Reakreditacija Glossa -centra za njemački jezik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: Reakreditacija Glossa – centra za njemački jezik – intervju, Klaus Krischok i Adriana Švraka

VIDEO: Klaus Krischok – obraćanje povodom reakreditacije Glossa-centra