Glossa – centar za njemački jezik Tuzla se može pohvaliti još jednom potpisanom saradnjom! Ovaj put je to riječ o saradnji sa njemačkom firmom “Seipt-Intensivpflege” čije je sjedište u Frankfurtu na Rajni/Majni. Saradnja je počela nezvanično još u decembru 2017., a Ugovor o saradnji je zvanično potpisan u subotu, 26.01.2018. u Motelu “Royal” Tuzla

“Seipt-Intensivpflege” nudi uslužne djelatnosti iz oblasti kućne njege bolesne djece i odraslih, i to do 24 sata na dan.

Saradnja između Glossa-centra Tuzla i “Seipt-Intensivpflege” se ogleda u jezičkoj obuci. Naime, medicinske sestre – tehničari, tj. kandidati koji su odabrani od strane stručnog tima “Seipt-Intensivpflege” će imati priliku za besplatnom jezičkom obukom u Glossa-centru Tuzla. Besplatnu jezičku obuku omogućuje “Seipt-Intensivpflege”. Isti nudi odabranim kandidatima zaposlenje u Njemačkoj, pa je stoga potrebno određeno znanje iz njemačkog jezika. 

Prvi kandidati već pohađaju besplatne kurseve njemačkog jezika u Glossa-centru Tuzla, a u narednom periodu se očekuje povećanje tog broja. Kandidatima koji nisu u mogućnosti da pohađaju kurseve njemačkog jezika u prostorijama Glossa-centra smo omogućili online nastavu (nastava na daljinu) ili da pohađaju kurs u jednoj od ostalih 10 poslovnica Glossa-centra širom Bosne i Hercegovine.

Više informacija o projektu njemačke firme “Seipt-Intensivpflege” na https://www.intensivpflege-seipt-ips.de/kontakt/

Više informacija o kursevima njemačkog jezika za odrasle i za djecu na https://glossa.ba/tuzla/

Deutsch ist super!