fbpx

Želite da izađete na polaganje međunarodno priznatog Goethe-ispita? Želite da osjetite kako je to biti na polaganju ispita? Želite da vidite formu svih zadataka koji Vas na ispitu očekuju? Želite da čujete korisne savjete od sertifikovanih Goethe-ispitivača? Dođite do Glossa-centra za njemački jezik i prijavite se na pripremnu nastavu za ispit.

Goethe-Institut organizuje ispite u Glossa – centru za njemački jezik Tuzla i Banja Luka na nivoima A1, A2, B1, B2, C1.

Svim zainteresovanim kandidatima nudimo više vrsta posebne nastave, kao vid pripreme za polaganje Goethe-ispita. Na ovaj način kandidatima koji žele doći do Goethe-certifikata omogućavamo da se što efikasnije pripreme za predstojeći Goethe-ispit.

U Glossa-centru Prijedor Vam nudimo :

  • Pripremnu nastavu za Goethe ispit (10 školskih časova)
  • Vikend pripremnu nastavu (10 školskih časova)
  • Intenzivnu pripremu za Goethe-ispit (24 školska časa)

Šta podrazumijeva Pripremna nastava za Goethe-ispit?

U pitanju je poseban oblik nastave, čiji je fokus na pripremi kandidata za Goethe-ispit. Kroz nastavu kandidati prolaze kroz sve segmente ispita (slušanje, čitanje, pismeno i verbalno izražavanje) te učestvuju u simulaciji ispita uz konačnu preporuku profesora koji je Goethe- ispitivač. Pored toga, profesor kandidatima ukazuje na šta je potrebno obratiti pažnju kako bi se tokom ispita ostvario što bolji rezultat. Test koji kandidati rade pri kraju pripremne nastave je po svojoj formi identičan testu koji će polagati u okviru ispitnog roka.

Ukoliko je za određeni nivo na pripremnoj nastavi prijavljeno troje ili više kandidata, nastava je raspoređena na dva dana, sastoji se iz 10 školskih časova i košta 110,00 KM (1 školski čas=11,00 KM). Ukoliko je za određeni nivo na pripremnoj nastavi prijavljen jedan ili dva kandidata, nastava se održava jedan dan, sastoji se iz 5 školskih časova i košta 110,00 KM (1 školski čas=22,00 KM).

Šta podrazumijeva „Intenzivna priprema za Goethe-ispit“?

Ukoliko biste željeli da dodatno poradite na svim vještinama sa simulacijom Goethe- ispita onda je ovaj oblik pripremne nastave idealan za vas. Ovaj vid pripremne nastave traje mjesec dana sa ukupno 24 školska časa. 14 časova je dodatno vježbanje pojedinačnih vještina koje su potrebne za savladavanje modula prijavljenog ispita , a 10 časova je simulacija Goethe- ispita. Intenzivna priprema za Goethe- ispit 24 školska časa košta 240KM( 1 školski čas= 10KM).

Upis na navedni kurs podrazumjeva poznavanje jezika za upisani nivo, te navedeni kurs služi kao Vodič za vježbanje pojedinih modula i vještina za uspješno savladavanje svih nejasnoća prilikom izlaska na Goethe-ispit za navedni nivo.

Kome je namijenjen ovaj vid nastave?

Pripremna nastava je nastava namijenjena prije svega kandidatima koji su do sada učili njemački jezik izvan Glossa-centra. Kursevi njemačkog jezika koji se sprovode u Glossa-centru su organizovani na taj način, da polaznici po njihovom završetku uglavnom nemaju potrebu za dodatnim pripremama, ukoliko su nastavu pohađali redovno, prateći savjete nastavnika. Za sve ostale kandidate, koji nisu imali priliku da pohađaju nastavu prema standardima Goethe-Instituta, Uvid u formu Goethe-ispita može da pruži dodatna znanja i informacije koje mogu biti od presudnog značaja za polaganje ispita.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
02. i 03.9.2019. DO 16.08.2019. 20. i 22.08.2019. (A1, A2)     19. I 22.08.2019. (B1, B2, C1)
21. i 22.10.2019. DO 11.10.2019. 15. i 17.10.2019. (A1, A2)     14. i  17.10.2019. (B1, B2, C1)
02. i 03.12.2019. DO 22.11.2019. 26. i 28.11.2019. (A1, A2)     25. i  28.11.2019. (B1, B2, C1)

BANJA LUKA-10 časova

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
02. i 03.9.2019. DO 02.08.2019. Od 05.08. do 30.08.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
21. i 22.10.2019. DO 20.10.2019. Od 23.09. do 18.10.2019.  (A1, A2,B1, B2, C1)
02. i 03.12.2019. DO 01.11.2019. Od 04.11. do 29.11.2019. ( A1, A2, B1, B2, C1)

BANJA LUKA – 24 časa

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
13. i 14.6.2019. DO 31.05.2019. 04. i 06.06.2019.  (A1, A2)

03. i 06.06.2019.  (B1, B2, C1)

26. i 27.9.2019. DO 13.09.2019. 17. i 19.09.2019. (A1, A2)

16. I 19.09.2019. (B1, B2, C1)

21. i 22.11.2019. DO 08.11.2019. 12. I 14.11.2019. (A1, A2)

11. I 14.11.2019. (B1, B2, C1)

TUZLA – 10 časova

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
26. i 27.9.2019. DO 23.08.2019. 26.08. – 20.09.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
21. i 22.11.2019. DO 18.10.2019. 21.10. – 15.11.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)

TUZLA – 24 časa

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
30.06.2019. DO 31.05.2019. 03.06. – 28.06.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)

Cazin- 24 časa

 

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
30.06.2019. DO 21.06.2019. 25. I 27.06.2019. (A1, A2)

24. I 27.06.2019. (B1, B2, C1)

Cazin – 10 časova

Napomena: Moguće je organizovanje Uvid u formu Goethe-ispita i u drugim terminima po potrebi i želji kandidata. 

Prijaviti se možete putem mejl-adrese prijedor@glossa.ba, telefona 065 679 952 ili u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Prijedor u ulici Vožda Karađorđa 14/1 svakim radnim danom od 16.00 h do 22.00 h.