Naši predavači ne samo da redovno posjećuju interna stručna usavršavanja nego su učesnici i na seminarima i radionicama koje organizuje Goethe-Institut Bosne i Hercegovine. Posebno smo ponosni da je većina naših predavača certifikovana od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine, kao i da ostatak naših predavača prolazi proces certifikovanja. To znači da su predavači Glossa-centra učestvovali u nizu obuka kako bi bili spremni da budu ispitivači na ispitima i da svoje polaznike adekvatno pripreme za polaganje.

Naši Centri u Tuzli i Banjoj Luci u saradnji sa Goethe-Institutom Bosne i Hercegovine organizuju Goethe-ispite.

Naučite i vi uspješno njemački jezika uz Glossa-centar i pripremite se za polaganje međunarodno priznatog Goethe-ispita.

Centrala Glossa – centra za njemački jezik je akreditovana od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Akreditacija je na našim prostorima relativno nov i nepoznat pojam. Odnosi se na postupak kojim odgovarajuća strukovna organizacija ocjenjuje i potvrđuje da li profesionalac ili profesionalna ustanova zadovoljava unaprijed definisane standarde.

U našem slučaju Goethe–Institut Bosne i Hercegovine davanjem akreditacije našoj centrali potvrđuje kvalitet kurseva njemačkog jezika kao i kvalitetan nastavni kadar. Poslovanje Glossa-centra Banja Luka odgovara zahtijevnim standardima Geothe–Instituta. Saradnja Goethe–Instuta i našeg Centra podrazumijeva i stručno usavršavanje predavača, savjetovanje iz oblasti metodike, didaktike i menadžmenta. Zato Goethe–Institut Bosne i Hercegovine redovno kontroliše kvalitet nastave i poslovanja u Glossa–centru.

Prolaznost od 98,3% naših polaznika na svjetski priznatom Goethe-ispitu je rezultat efikasne i uspješne saradnje između Goethe–Instituta Bosne i Hercegovine i Glossa-centra!

Dobro nam došli! DEUTSCH IST SUPER!

Vožda Karađorđa 14/1, 79101
 +387 65 679 952
 prijedor@glossa.ba
 facebook.com/glossaprijedor
 pon-pet, 16:00-22:00