fbpx

Ako ste u okviru svoga školovanja ili sticajem drugih okolnosti imali priliku da učite njemački jezik, sigurno ste se zapitali kojem nivou odgovara Vaše znanje njemačkog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom ramu za jezike (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Glossa – centar za njemački jezik Brčko svim zainteresovanim građanima nudi mogućnosti da dođu na besplatnu procjenu znanja, gdje ćete imati konsultacije sa profesorima Glossa-centra, koji su ujedno i sertifikovani ispitivači za Goethe-ispite. Ovdje u neobaveznom usmenom razgovoru možete steći uvid i dobiti okvirnu procjenu Vašeg jezičkog znanja.

Procjena znanja će se vršiti isključivo u sljedećim terminima u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik u prostorijama Glossa-centra Brčko:

  • ponedjeljak, 17.06. – petak, 21.06. od 16.00 h do 18.00 h

Prijave su obavezne! Kontaktirajte nas na 066 305 888, na mail brcko@glossa.ba ili u našim prostorijama n adresi Bulevar mira 4 svakim radnim danom od 16.00 h do 22.00 h.

Saznajte na kojem ste nivou znanja njemačkog jezika, jer to može biti prvi korak u Vašem daljem napredovanju u učenju njemačkog jezika.

SEDMICA BESPLATNE PROCJENE ZNANJA!

DOBRO NAM DOŠLI!