Ako ste u okviru svoga školovanja ili sticajem drugih okolnosti imali priliku da učite njemački jezik, sigurno ste se zapitali kojem nivou odgovara Vaše znanje njemačkog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom ramu za jezike ( A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Glossa – centar za njemački jezik Bihać svim zainteresovanim građanima nudi mogućnosti da dođu na besplatnu procjenu znanja, gdje ćete imati konsultacije sa profesorima Glossa-centra, koji su ujedno i sertifikovani ispitivači za Goethe-ispite. Ovdje u neobaveznom usmenom razgovoru možete steći uvid i dobiti okvirnu procjenu Vašeg jezičkog znanja.

Procjena znanja će se vršiti isključivo u sljedećim terminima u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik u prostorijama Glossa-centra Bihać:

  • ponedjeljak, 10.09. – petak, 14.09. od 16.30 h do 22.00 h
  • i u subotu, 15.09. od 9.00 h do 14.00 h

Više informacija na 062 079 929, na mail bihac@glossa.ba ili u našim prostorijama n adresi Harmanski sokak bb (do OŠ Harmani 1) svakim radnim danom od 16.30 h do 22.00 h i subotom od 9.00 h do 14.00 h.

Saznajte na kojem ste nivou znanja njemačkog jezika, jer to može biti prvi korak u Vašem daljem napredovanju u učenju njemačkog jezika.

SEDMICA BESPLATNE PROCJENE ZNANJA!

DOBRO NAM DOŠLI!