fbpx
Dobro došli na NJEMAČKI PLUS!

Učenje njemačkog jezika smo ponovo doveli na novi nivo, te našim mališanima otvorili vrata ka svijetu umjetnosti. “Njemački plus” je naziv naših kurseva za djecu kojim smo nastavu njemačkog jezika spojili sa onom iz oblasti likovne ili muzičke umjetnosti, ali i glume. Rezultat su kursevi Njemački + likovno, Njemački + gluma i Njemački + muzika.

Na taj način smo djeci omogućili ne samo da uče njemački jezik, nego da uporedo razvijaju svoj muzički, glumački ili slikarski talenat. Kreativan i zabavan rad je siguran, zašto se u učionici istovremeno brinu po jedan nastavnik njemačkog jezika i jedan predavač iz oblasti glume, muzičkog ili likovne umjetnosti.

UPISI NA DJEČIJE KURSEVE “NJEMAČKI plus” SU počeli

Sva zainteresovana djeca se mogu upisati u Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka. Mališani zajedno sa svojim roditeljima mogu dobiti sve potrebne informacije u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik u Banjoj Luci (Vidovdanska 39) kao i putem mejla info@glossa.ba ili telefonom na broj 051 961 361.

Jezičke radionice NJEMAČKI PLUS

Pored redovnog kursa, djeca će od sada biti u prilici da posjećuju i radionice koje će se održavati takođe subotom, u istom terminu kada i kursevi. Radionice se mogu posjećivati samo jednom ili u više navrata, u zavisnosti od interesovanja djeteta.

Uzrast polaznika

Kurs “Njemački + muzika” je namijenjen predškolskom uzrastu, dok je program i sadržaj kursa “Njemački + gluma” prilagođen osnovcima. “Njemački + likovna umjetnost” je organizovan za oba navedena uzrasta.

Nivo jezičkog znanja

Najjednostavnije rečeno – nije bitan. Pri tome se vodimo logikom naših već postojećih kurseva za djecu. Bez obzira da li djeca imaju određena znanja iz navedenih predmeta učenja ili ne, individualizacijom nastave svi sadržaji će biti prilagođeni, kako uzrastu, tako eventualnom predznanju.