fbpx
 

Kandidati se mogu prijaviti na ispit isključivo u navedenim rokovima za prijavu. Broj prijava je ograničen.

Uplatu za izlazak na ispit je moguće izvršiti u okviru 24 časa, nakon što kandidat dobije instrukcije za plaćanje od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

 

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Banja Luka

 

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
15. i 16.10.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 3. i 4.10.2020. (A1, A2, B1, B2, C1) u učionici; od 26.9. online.
30.11. i 1.12.2020.  KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU  Kontaktirajte Glossa-centar za termine pripremne nastave.
     

Prijavite se za pripremnu nastavu u Glossa-centru Banja Luka –> OVDJE

 

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Tuzla

Važna napomena za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla: Ukoliko su za pripremnu natavu na određenom nivou prijavljena jedan ili dva kandidata, nastava će se održavati u okviru jednog dana. Ukoliko su na nastavu prijavljena tri ili više kandidata, nastava će se održavati dva dana.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
10. i 11.10.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 02.10. od 9.00 do 12.45 h i 03.10. od 9.00 h do 12.45 h;
A2 po dogovoru;
B1 – 02.10. od 13.00 h do 16.45 h i 04.10. od 9.00 do 12.45 h;
B2 – 03.10. od 13.00 do 16.45 h i 04.10. od 13.00 do 16.45 h;
C1 po dogovoru;
C2 po dogovoru
21. i 22.11.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU

 
A1 – 13.11. od 9.00 do 12.45 h i 14.11. od 9.00 h do 12.45 h;
A2 po dogovoru;
B1 – 13.11. od 13.00 h do 16.45 h i 15.11. od 9.00 do 12.45 h;
B2 – 14.11. od 13.00 do 16.45 h i 15.11. od 13.00 do 16.45 h;
C1 po dogovoru;
C2 po dogovoru
     

Prijavite se za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla –> OVDJE

Online prijavu je moguće izvršiti isključivo na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine: Online prijava na stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Sve termine Goethe-ispita, kako na Goethe-Institutu u Sarajevu, tako i izvan Sarajeva možete pronaći i na zvaničnoj internet-stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Ispitne termine i troškove 2020. u Sarajevu i izvan sarajeva je moguće provjeriti na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine: https://www.goethe.de/ins/ba/bs/

*Cijena ispita van Sarajeva je za 15 KM veća.

Goethe-Institut Bosne i Hercegovine zadržava prava promjene navedenih termina održavanja ispita. Sve eventualne promjene će biti blagovremeno objavljene na našoj internet-stranici.

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru, možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.

 

Pripremna nastava za Goethe-ispit

Dodatnu pripremu za polaganje ispita svim kandidatima može osigurati “Uvid u formu Goethe-ispita”, posebna pripremna nastava koja uključuje simulaciju ispita. Ovaj oblik pripremne nastave sprovode sertifikovani Goethe-ispitivači.

 

Više informacija o pripremnoj nastavi za Goethe-ispite možete pronaći u rubrici Pripremna nastava za ispit.