fbpx

VAŽNO OBAVJEŠTENJE:
Održavanje ispita Goethe-Instituta u Glossa-centrima u Banjoj Luci i u Tuzli je do daljeg odgođeno usljed epidemije virusa COVID-19. Sve dalje promjene možete da pratite putem ovog linka ili jednostavno kontaktirajte svoj najbliži Glossa – centar za njemački jezik.

Kako biste se uspješno pripremili za polaganje ispita, pogledajte raspoložive mogućnosti učenja njemačkog jezika i pripreme za ispit na daljinu: www.glossaonline.com

 

Kandidati se mogu prijaviti na ispit isključivo u navedenim rokovima za prijavu. Broj prijava je ograničen.

Uplatu za izlazak na ispit je moguće izvršiti u okviru 24 časa, nakon što kandidat dobije instrukcije za plaćanje od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

 

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Banja Luka

 

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
03. i 04.2.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 25. i 26.01.2020. (A1, A2, B1, B2, C1)
09. i 10.3.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 29.2.2020. i 1.3.2020. (A1, A2, B1, B2, C1)
18. i 19.5.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 09. i 10.5.2020. (A1, A2, B1, B2, C1)

Prijavite se za pripremnu nastavu u Glossa-centru Banja Luka –> OVDJE

 

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Tuzla

Važna napomena za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla: Ukoliko su za pripremnu natavu na određenom nivou prijavljena jedan ili dva kandidata, nastava će se održavati u okviru jednog dana. Ukoliko su na nastavu prijavljena tri ili više kandidata, nastava će se održavati dva dana.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
22. i 23.02.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 17. i 18.02.2020. 13.00-17.00
A2 – 19. i 20.02.2020. 13.00-17.00
B1 – 13. i 14.02.2020. 13.00-17.00
B2 – 10. i 11.02.2020. 13.00-17.00
C1 – 12.02. 13.00-17.00 i 13.02.2020. 17.00-21.00
25. i 26.4.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 20. i 21.04.2020. 13.00-17.00
A2 – 22. i 23.04.2020. 13.00-17.00
B1 – 16. i 17.04.2020. 13.00-17.00
B2 – 10. i 11.04.2020. 13.00-17.00
C1 – 15.04. 13.00-17.00 i 16.04.2020. 17.00-21.00
11. i 12.6.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 01. i 02.06.2020. 13.00-17.00
A2 – 01. i 02.06.2020. 17.00-21.00
B1 – 03. i 04.06.2020. 13.00-17.00
B2 – 08. i 09.06.2020. 13.00-17.00
C1 – 05.i 10.06.2020. 13.00-17.00

Prijavite se za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla –> OVDJE

Online prijavu je moguće izvršiti isključivo na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine: Online prijava na stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Sve termine Goethe-ispita, kako na Goethe-Institutu u Sarajevu, tako i izvan Sarajeva možete pronaći i na zvaničnoj internet-stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Ispitne termine i troškove 2020. u Sarajevu i izvan sarajeva je moguće provjeriti na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine: https://www.goethe.de/ins/ba/bs/

*Cijena ispita van Sarajeva je za 15 KM veća.

Goethe-Institut Bosne i Hercegovine zadržava prava promjene navedenih termina održavanja ispita. Sve eventualne promjene će biti blagovremeno objavljene na našoj internet-stranici.

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru, možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.

 

Pripremna nastava za Goethe-ispit

Dodatnu pripremu za polaganje ispita svim kandidatima može osigurati “Uvid u formu Goethe-ispita”, posebna pripremna nastava koja uključuje simulaciju ispita. Ovaj oblik pripremne nastave sprovode sertifikovani Goethe-ispitivači.

 

Više informacija o pripremnoj nastavi za Goethe-ispite možete pronaći u rubrici Pripremna nastava za ispit.