fbpx

Kandidati se mogu prijaviti na ispit isključivo u navedenim rokovima za prijavu. Broj prijava je ograničen.

Uplatu za izlazak na ispit je moguće izvršiti u okviru 24 časa, nakon što kandidat dobije instrukcije za plaćanje od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

 

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Banja Luka

 

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
04. i 05.3.2019. 04. – 15.2.2019. 23. i 24.02.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
20. i 21.5.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 11. i 12.5.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
02. i 03.9.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 24. i 25.8.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
21. i 22.10.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 12. i 13.10.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
02. i 03.12.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 23. i 24.11.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)

 

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Tuzla

Važna napomena za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla: Ukoliko su za pripremnu natavu na određenom nivou prijavljena jedan ili dva kandidata, nastava će se održavati u okviru jednog dana. Ukoliko su na nastavu prijavljena tri ili više kandidata, nastava će se održavati dva dana.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
21. i 22.02.2019. 28.01. – 08.02.2019.

A 1 – 11. i 12.02. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 11. i 12.02. od 8.00 h do 12.00 h

B 1 – 13.02. i 14.02. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 15.02. i 18.02. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 13.02. i 14.02. od 08.00 h do 12.00 h

25. i 26.4.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU

A 1 – 15. i 16.04. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 15. i 16.04. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 17. i 18.04. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 22. i 23.04. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 17. i 18.04. od 08.00 h do 12.00 h

13. i 14.6.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU

A 1 – 03. i 05.06. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 03. i 05.06. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 10. i 11.06. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 11.06. od 08.00 do 12.00 h i 12.06 od 08.00 do 12.00 h

C 1 – 10.06. od 08.00 h do 12.00 h i 12.06. od 12.45 h do 16.45 h

26. i 27.9.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU

A 1  16. i 17.09. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 16. i 17.09. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 18. i 19.09. od 12.45 h do 16.45 h

B 2  – 18. i 19.09. od 17.00 do 21.15 h

C 1 – 20. i 23.09. od 08.00 do 12.15 h

21. i 22.11.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU

A 1 – 11. i 12.11. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 11. i 12.11. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 13. i 14.11. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 13. i 14.11. od 17.00 do 21.15 h 

C 1 – 15. i 18.11. od 08.00 do 12.15 h

Online prijavu je moguće izvršiti isključivo na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine: Online prijava na stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Sve termine Goethe-ispita, kako na Goethe-Institutu u Sarajevu, tako i izvan Sarajeva možete pronaći i na zvaničnoj internet-stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Ispitne termine i troškove 2019. u Sarajevu i izvan sarajeva je moguće provjeriti na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine: https://www.goethe.de/ins/ba/bs/

*Cijena ispita van Sarajeva je za 15 KM veća.

Goethe-Institut Bosne i Hercegovine zadržava prava promjene navedenih termina održavanja ispita. Sve eventualne promjene će biti blagovremeno objavljene na našoj internet-stranici.

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru, možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.

 

Pripremna nastava za Goethe-ispit

Dodatnu pripremu za polaganje ispita svim kandidatima može osigurati “Uvid u formu Goethe-ispita”, posebna pripremna nastava koja uključuje simulaciju ispita. Ovaj oblik pripremne nastave sprovode sertifikovani Goethe-ispitivači.

 

Više informacija o pripremnoj nastavi za Goethe-ispite možete pronaći u rubrici Pripremna nastava za ispit.