Vikend-pripremna nastava za ispit


Uvid u formu Goethe ispita.


Do međunarodno priznatog Goethe-sertifikata možete doći tako što pristupite provjeri znanja u okviru Goethe-ispita, koje Glossa – centar za njemački jezik organizuje u Banjoj Luci i Tuzli u saradnji sa Goethe-Institutom.

Kako bi što većem broju kandidata koji izlaze na ovaj ispit bila omogućena kvalitetna priprema, Glossa – centar za njemački jezik organizuje poseban oblik pripreme za ovaj vid testiranja. Pripremna nastava za Goethe-ispite je jedan od najefikasnijih načina pripreme za kandidate na svim nivoima jezičkog znanja, od A1 do C2. Ova nastava ne samo da obuhvata brojne vježbe koje imaju za cilj da dodatno spreme kandidata za svaki segment ispita (ukupno ih je četri), nego obuhvata i simulaciju cjelokupnog ispita.

Svim kandidatima koji nisu bili u mogućnosti da pohađaju kurseve njemačkog jezika prema standardima Goethe-Instituta, pripremna nastava je dodatna mogućnost za usmjere svoja postojeća znanja sticanju međunarodno priznatog Goethe-sertifikata.

Profesori njemačkog jezika, posebno obučeni za sprovođenje pripremne nastave, prate rezultate kandidata tokom svake vježbe, te ga shodno tome savjetuju na koji način može poboljšati rezultat u određenom dijelu ispita i na šta treba posebno obratiti pažnju.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama Glossa-centra. Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte banjaluka@glossa.ba (za pripremnu nastavu u Banjaluci) ili tuzla@glossa.ba(za pripremnu nastavu u Tuzli).

U produžetku možete provjeriti termine održavanja Goethe-ispita i termine pripremne nastave u Glossa – centrima za njemački jezik u Banjoj Luci i u Tuzli:

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Banja Luka

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
04. i 05.3.2019. 04. – 15.2.2019. 23. i 24.02.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
20. i 21.5.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 11. i 12.5.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
02. i 03.9.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 24. i 25.8.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
21. i 22.10.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 12. i 13.10.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)
02. i 03.12.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 23. i 24.11.2019. (A1, A2, B1, B2, C1)


Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Tuzla

Važna napomena za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla: Ukoliko su za pripremnu natavu na određenom nivou prijavljena jedan ili dva kandidata, nastava će se održavati u okviru jednog dana. Ukoliko su na nastavu prijavljena tri ili više kandidata, nastava će se održavati dva dana.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
21. i 22.02.2019. 28.01. – 08.02.2019. A 1 – 11. i 12.02. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 11. i 12.02. od 8.00 h do 12.00 h

B 1 – 13.02. i 14.02. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 15.02. i 18.02. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 13.02. i 14.02. od 08.00 h do 12.00 h

25. i 26.4.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU A 1 – 15. i 16.04. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 15. i 16.04. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 17. i 18.04. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 22. i 23.04. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 17. i 18.04. od 08.00 h do 12.00 h

13. i 14.6.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU A 1 – 03. i 04.06. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 03. i 04.06. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 05. i 06.06. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 07. i 10.06. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 05. i 06. 06. od 08.00 h do 12.00 h

26. i 27.9.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU A 1  16. i 17.09. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 16. i 17.09. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 18. i 19.09. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 20. i 23.09. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 18. i 19.09. od 08.00 h do 12.00 h

21. i 22.11.2019. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU A 1 – 11. i 12.11. od 12.45 h do 16.45 h

A 2 – 11. i 12.11. od 08.00 h do 12.00 h

B 1 – 13. i 14.11. od 12.45 h do 16.45 h

B 2 – 15. i 18.11. od 12.45 h do 16.45 h

C 1 – 13. i 14.11. od 08.00 h do 12.00 h

Sve termine Goethe-ispita, kako na Goethe-Institutu u Sarajevu, tako i izvan Sarajeva možete pronaći i na zvaničnoj internet-stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.