fbpx

Vikend-pripremna nastava za ispit


Uvid u formu Goethe-ispita.


Želite da izađete na polaganje međunarodno priznatog Goethe-ispita? Želite da osjetite kako je to biti na polaganju ispita? Želite da vidite formu svih zadataka koji Vas na ispitu očekuju? Želite da čujete korisne savjete od sertifikovanih Goethe-ispitivača? Dođite do Glossa-centra za njemački jezik i prijavite se na vikend pripremnu nastavu za ispit „Uvid u formu Goethe-ispita“.

Kad se održava „Uvid u formu Goethe-ispita“?

Ovaj oblik pripremne nastave se održava obično dva vikenda pred sam ispit. Sve termine ovog oblika nastave možete da pronađete u tabelama u produžetku. Nastava se održava u subotu (pet školskih časova) i u nedjelju (pet školskih časova), tako da u ukupno deset školskih časova možete da se upoznate sa formom svih zadataka iz sva četiri modula, ali pored toga da i čujete korisne savjete u vezi samog ispita od sertifikovanih ispitivača i na taj način pripremljeni izađete na sam ispit.

Zašto se prijaviti na ovaj tip pripreme za Goethe-ispit?

Ukoliko niste bili u mogućnosti pohađati kurseve njemačkog jezika prema standardima Goethe-Instituta, onda je ovaj tip nastave izvanredna mogućnost da se usmjere postojeća znanja. Nastavu vode sertifikovani ispitivači na Goethe-ispitima, koji su prošli obuku i koji i sami učestvuju na ispitima kao ispitivači. Radi se o predavačima sa bogatim iskustvom rada na Goethe-ispitima.

Šta mogu očekivati od ovakvog tipa nastave?

Na ukupno deset školskih časova svaki polaznik će se detaljno upoznati sa bitnim pravilima, koje važe na Goethe-ispitima, sa formom svakog od zadataka iz sva četiri modula, sa bodovanjem svakog od četiri modula. Pored svega ovoga, naši predavači imaju bogato iskustvo učešća na Goethe-ispitima kao ispitivači, te svaki polaznik iz prve ruke može steći uvid u sve bitne stavke samog ispita, ali i čuti korisne savjete pristupanju svakog od zadataka.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama Glossa-centra. Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte banjaluka@glossa.ba (za pripremnu nastavu u Banjaluci) ili tuzla@glossa.ba(za pripremnu nastavu u Tuzli).

U produžetku možete provjeriti termine održavanja Goethe-ispita i termine pripremne nastave u Glossa – centrima za njemački jezik u Banjoj Luci i u Tuzli:

Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Banja Luka

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
03. i 04.2.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 25. i 26.01.2020. (A1, A2, B1, B2, C1)
09. i 10.3.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 29.2.2020. i 1.3.2020. (A1, A2, B1, B2, C1)
18. i 19.5.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU 09. i 10.5.2020. (A1, A2, B1, B2, C1)


Termini održavanja Goethe-ispita i pripremne nastave u Glossa-centru Tuzla

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PRIJAVA (OD – DO) TERMINI PRIPREMNE NASTAVE (ZA PRIJAVU KONTAKTIRATI GLOSSA-CENTAR)
22. i 23.02.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 17. i 18.02.2020. 13.00-17.00
A2 – 19. i 20.02.2020. 13.00-17.00
B1 – 13. i 14.02.2020. 13.00-17.00
B2 – 10. i 11.02.2020. 13.00-17.00
C1 – 12.02. 13.00-17.00 i 13.02.2020. 17.00-21.00
25. i 26.4.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 20. i 21.04.2020. 13.00-17.00
A2 – 22. i 23.04.2020. 13.00-17.00
B1 – 16. i 17.04.2020. 13.00-17.00
B2 – 10. i 11.04.2020. 13.00-17.00
C1 – 15.04. 13.00-17.00 i 16.04.2020. 17.00-21.00
11. i 12.6.2020. KLIKNITE ZA ONLINE PRIJAVU
A1 – 01. i 02.06.2020. 13.00-17.00
A2 – 01. i 02.06.2020. 17.00-21.00
B1 – 03. i 04.06.2020. 13.00-17.00
B2 – 08. i 09.06.2020. 13.00-17.00
C1 – 05.i 10.06.2020. 13.00-17.00

Važna napomena za pripremnu nastavu u Glossa-centru Tuzla: Ukoliko su za pripremnu natavu na određenom nivou prijavljena jedan ili dva kandidata, nastava će se održavati u okviru jednog dana. Ukoliko su na nastavu prijavljena tri ili više kandidata, nastava će se održavati dva dana.

Sve termine Goethe-ispita, kako na Goethe-Institutu u Sarajevu, tako i izvan Sarajeva možete pronaći i na zvaničnoj internet-stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.