fbpx

Kroz redovni program stipendiranja Glossa – centar za njemački jezik i ove godine raspisuje konkurs za stipendije fonda „Mr Kristina Mirnić“. Fond stipendija obuhvata ukupno deset Glossa Online kurseva njemačkog jezika.

Uslovi prijave, neophodni dokumenti i vremenski rokovi

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti obuhvata:

  • Biografiju ili popunjen CV obrazac sa kontakt podacima (e-mail adresa i kontakt telefon);

  • Motivaciono pismo.

Važna napomena: Komisija za dodjelu stipendija Glossa – centra za njemački jezik će obraditi isključivo zahtjeve za stipendiranje uz koje bude priložena potpuna dokumentacija. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrani. Stoga se savjetuje svim zainteresovanim kandidatima da provjere dokumentaciju prije slanja. 

Neophodnu dokumentaciju je moguće dostaviti na BHS ili njemačkom jeziku.

Konkurs je otvoren od 04.01.2019. do 25.01.2019. za sve zainteresovane koji žele učiti njemački jezik, satrosne dobi od 16 godina i više. Svi kandidati u navedenom vremenskom periodu mogu dostaviti popunjen CV-obrazac i motivaciono pismo na dva načina:

  • U digitalnoj formi putem elektronske pošte na adresu stipendije@glossa.ba;
  • U štampanoj formi poštom na adresu Glossa-centra Banja Luka: Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka, Vidovdanska 39, 78000 Banja Luka (sa naznakom “Stipendije”);
  • U štampanoj formi poštom na adresu Glossa-centra Tuzla: Glossa – centar za njemački jezik Tuzla, Džafer Mahala 1, 75000 Tuzla (sa naznakom “Stipendije”).

Nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije i obrade svih prijava, izabrani kandidati će biti pozvani na intervju putem Skype-a. Sve kandidate molimo da redovno provjeravaju elektronsku poštu, kako bi blagovremeno pročitali eventualne pozivnice za Skype-intervju.

Rezultati konkursa za fond stipendija “Mr Kristina Mirnić” i imena stipendista će biti objavljena u utorak, 12.2.2019. na zvaničnoj stranici Glossa – centra za njemački jezik www.glossa.ba.

Način procjene kandidata

Procjena kandidata i izbor stipendista se obavlja na osnovu uvida u prethodno dostavljenu dokumentaciju, sa fokusom na motivaciono pismo i sprovedeni intervju. Procjena i izbor stipendista zavise procjene Komisije za dodjelu stipendija Glossa – centra za njemački jezik i ne podliježe jedinstvenom sistemu bodovanja.

Dodatne informacije o programu stipendiranja Glossa – centra za njemački jezik je moguće dobiti putem mejla stipendije@glossa.ba.

Više o Mr Kristini Mirnić, čije ime nosi fond stipendija Glossa – centra za njemački jezik, možete pročitati u na https://glossa.ba/o-nama/in-memoriam/. Dodatne informacije o online-kursevima Glossa-centra je moguće dobiti putem www.glossaonline.com.