fbpx
Posebno smo ponosni da je većina naših predavača certifikovana od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine, kao i da ostatak naših predavača prolazi proces certifikovanja. To znači da su predavači Glossa-centra učestvovali u nizu obuka kako bi bili spremni da budu ispitivači na ispitima i da svoje polaznike adekvatno pripreme za polaganje. Više o tome pročitajte na: https://glossa.ba/p-glossa-centar-tuzla-nasi-pedavaci-su-certifikovani-ispitivaci-od-strane-goethe-instituta/ 

Goethe-ispiti i pripremna nastava će se održati u različitim terminima tokom 2018. godine u sljedećim terminima:

Termin održavanja ispita Prijava (od – do) Termin i pripremne nastave
22 – 23.02.2018. 29.01. – 09.02.2018.

Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 12.02. i utorak, 13.02. od 11.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 14.02. i četvrtak, 15.02. od 12.00 h do 16.00 h.

Pripremna nastava za B 2: ponedjeljak, 19.02. i utorak, 20.02. od 11.00 h do 15.00 h.

25-26.04.2018. 02.04. – 14.04.2018.

Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 16.04. i utorak, 17.04. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 18.04. i četvrtak, 19.04. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 2: petak, 20.04. i ponedjeljak, 23.04. od 12.30 h do 16.30 h

07 – 08.6.2018. 14. – 25.5.2018.

Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 28.05. i utorak, 29.05. od 11.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 30.05. i četvrtak, 31.05. od 12.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 2: ponedjeljak, 04.06. i utorak, 05.06. od 11.00 h do 15.00 h.

27–28.9.2018. 03–14.9.2018.

Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 17.09. i utorak, 18.10. od 11.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 19.09. i četvrtak, 20.09. od 12.00 h do 16.00 h.

Pripremna nastava za B 2: ponedjeljak, 24.09. i utorak, 25.09. od 11.00 h do 15.00 h.

21-22.11.2018. 29.10. – 09.11.2018.

Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 12.11. i utorak, 13.11. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 14.11. i četvrtak, 15.11. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 2: petak, 16.11. i ponedjeljak, 19.11. od 12.30 h do 16.30 h

Detaljnije informacije sa aktuelnim cijenama ispita možete pronaći i na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.

Goethe-Institut Bosne i Hercegovine zadržava prava promjene navedenih termina održavanja ispita. Sve eventualne promjene će biti blagovremeno objavljene na našoj internet-stranici.

Pripremna nastava za Goethe-ispit – poseban oblik pripreme za Goethe-ispit

U Glossa – centru za njemački jezik Tuzla se organizuje i pripremna nastava namijenjena svim kandidatima koji se žele detaljno pripremiti za polaganje Goethe-ispita. Preporučujemo ovaj oblik dodatne nastave kako biste stekli dodatni uvid u formu Goethe-ispita. Pripremnu nastavu drže naši certifikovani nastavnici sa višegodišnjim iskustvom kako u nastavi tako i na Goethe-ispitima.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Glossa – centar za njemački jezik Tuzla putem tuzla@glossa.ba, telefonom na broj +387 61 571 561 ili lično u našim prostorijama u ulici Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela) svakim radnim danom od 15.00 h do 22.00 h i subotom od 9.00 h do 14.00 h.

Svim kandidatima koji polažu Goethe-ispit u navedenim terminima želimo mnogo uspjeha!