fbpx

Učio sam mnoge jezike, proučavao literature i umjetnost, proveo svoje najbolje godine u knjižnicama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i osjetio sam da sam tratio vrijeme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio!

– Nikola Tesla        

U ovom izdanju Glossa-Bloga ćemo govoriti o višejezičnosti kao društvenoj potrebi i koliko nam poznavanje stranih jezika može otvoriti mnoga vrata u životu.

Usljed promjene opšte društveno-ekonomske slike svijeta, uticajem migracija stanovništva, došlo je i do promjena na globalnom nivou kada je u pitanju upotreba jezika. Proces globalizacije, kada govorimo u poslovnom kontekstu, rezultirao je osnivanjem internacionalnih preduzeća, u kojima uposlenici govore obavezno jedan, poželjno dva ili više stranih jezika. Cilj je naravno, što veća efikasnost u ekonomskom smislu, te je veliki broj kompanija našao plodonosno tlo na području Evrope, stoga je veoma važno govoriti o učenju drugog ili trećeg stranog jezika, te samoj višejezičnosti kao društvenom imperativu.

Engleski jezik naravno zauzima prvo mjesto i sa vremenom je postao lingua franca, te se navodi kao jedna od najvažnijih kompetencija u oglasima za posao. Međutim, nekoliko godina unazad njemački jezik doživljava svoju ekspanziju, kako u poslovnom, tako i društvenom životu Evropske zajednice. Područje Balkana je oduvijek gravitiralo ka njemačkoj govornoj zajednici, te ovaj podatak nimalo ne iznenađuje. Svjedoci smo da sve veći broj mladih ljudi aktivno govori i engleski i njemački jezik ili je trenutno u fazi učenja.

Ako ste nekad razmišljali, predomišljali se ili strahovali da u zrelijoj dobi počnete sa učenjem stranog jezika, navešćemo Vam nekoliko činjenica, koje bi Vam mogle olakšati tu odluku. Naime, učenjem stranog jezika obogaćujemo svoj jezički fond, kako maternjeg, tako i stranog jezika, razvijamo logičko mišljenje i uviđamo nove načine poimanja stvarnosti.

S obzirom da svaki jezik ima svoje osobenosti, učenjem tih jezika, savladavanjem njihove morfosintakse, te usvajanjem frazeoloških jedinica, mijenja se i naš pogled na svijet, kao i poimanje stvarnosti. Jedan jezik je npr. bogat jezičkim fondom npr. poput njemačkog jezika otvoren za stvaranje novih riječi, slaganjem ili derivacijom, ili, poput našeg jezika, ima razgranat padežni sistem. Kad govorimo o razlikama u jezičkom fondu, često se susrećemo sa nemogućnošću pronalaženja adekvatnog prevoda za određenu riječ ili je čak nekad u jeziku i nema, usljed različitih kulturoloških, geografskih ili društvenih faktora, te često moramo da koristimo svoje kreativne sposobnosti, maštu i domišljatost pokušavajući da pronađemo odgovarajuće termine. Baš ovo potonje često utiče na razvoj mentalnih sposobnosti. Naime, niz je prednosti koje sa sobom nosi poznavanje dva ili više jezika, a poslednje što bismo naveli i istaknuli kao jako važno je da se savladavanjem još jednog stranog jezika ostvaruje brza, lakša i ekonomski isplativija komunikacija u poslovnom svijetu, te postajemo konkurentni na tržištu rada Evropske unije.

Ako govorimo o učenju stranog jezika u mlađem uzrastu onda je važno naglasti da i ono sa sobom nosi niz prednosti. Naime, u nizu projekata istraživanja i testiranja, koja su sprovedena u regionu i širom svijeta, pokazala su da djeca koja uče strani jezik imaju mnogo bolju radnu memoriju, brže i lakše rješavaju problemske situacije, lakšu socijalnu integraciju i razvoj socijalnih kompetencija.

U osnovnim i u većini srednjih škola u našoj zemlji uče se po dva strana jezika. Uvođenje drugog stranog jezika je veliki iskorak naše zemlje, jer time stvara buduće naraštaje, koji će poznavanjem stranih jezika, te naravno usvajanjem vještina iz oblasti za koje se školuju, biti ravnopravni na tržištu rada. Čovjek se uči dok je živ, kaže jedna narodna poslovica. S obzirom da nam se nameće društvena potreba da učimo više stranih jezika i aktivno vladamo sa barem dva, potpuno je moguće i opravdano učenje stranog jezika, kako u ranom uzrastu, tako i u odrasloj dobi.

Nadamo se da ce ovaj kratak osvrt o učenju drugog stranog jezika olakšati odluku nekima od Vas.