fbpx

U ovom izdanju Glossa-bloga želimo da vam predstavimo jednog našeg bivšeg polaznika iz Glossa – centra za njemački jezik Banja Luka, doktora ekonomskih nauka, Nebojšu Bomeštara. Nebojša je bio među našim prvim polaznicima, dakle od početaka rada Glossa – centra za njemački jezik Banja Luka pa sve do 2017. godine, kada je završio svoj poslednji kurs na nivou C 2/2. Bio je redovan i rado viđen gost na kulturnim manifestacijama Glossa-centra, na zabavama i filmskim večerima, našim Stammtisch-večerima, te i na putovanjima koje smo organizovali, poput onog za Beč. Nebojša možda nije više naš polaznik, ali je oduvijek bio i ostaće jedan od prvih prijatelja Glossa – centra za njemački jezik Banja Luka. Jednom prilikom smo ga zamolili, da za vjerne pratioce Glossa-bloga ispriča svoju priču o tome kakav je bio njegov put učenja njemačkog jezika u okviru intervjua, na šta je Nebojša rado pristao. Nebojša je dokazao da su trud i posvećenost u učenju stranog jezika dva važna pratioca na tom putovanju, koja će nas podržati do samog kraja našeg cilja učenja – sposobnosti da se u onoj mjeri umijemo izražavati pismeno i usmeno na stranom jeziku, koliko smo sebi zacrtali od trenutka kada smo počeli učiti prve strane riječi. Svako svoje ciljeve postavlja različito visoko, a Nebojšin cilj je bio jasan i oličava se u jednoj šaljivoj rečenici koju smo često čuli od njega – “Ja sam tu dok god ima škole”.

G: Nebojšabili ste kod nas od samog početka učenja, sve do završnog kursa C2/2. Da li nam možete nešto reći o Vašem iskustvu sa Glossa – centrom za njemački jezik?

N.B.: Vrlo rado prihvatam Vašu konstataciju da sam najstariji prijatelj Glossa-centra. Već davne 2012. godine, kada sam se odlučio da upišem kurs njemačkog jezika, postojale su alternative u smislu drugih škola, ali sam se odlučio za Glossu smatrajući da ću tu dobiti svo potrebno znanje u skladu sa međunarodnim praksama učenja stranog jezika. Ono što me je u tom momentu posebno privuklo jeste činjenica da je Glossa imala i da i dalje ima saradnju sa Goethe-Institutom za njemački jezik, da je moguće polagati ispite po Goethe-programu i nakon položenog ispita dobiti međunarodno priznat Goethe-sertifikat. U vrijeme kada sam upisivao kurs njemačkog jezika, niti jedna škola u Banjaluci nije nudila tako nešto, te je to bila jedna od potvrda kvaliteta nastavnog procesa i osoblja u Glossa-centru.
Sam motiv upisa kursa njemačkog jezika za mene je bilo širenje vlastitih intelektualnih kapaciteta i svojevrsni izazov, imajući u vidu činjenicu da sam tokom osnovne i srednje škole učio ovaj jezik, ali ga nisam redovno koristio čime sam napravio pauzu od 15-ak godina a dobar dio onog što sam znao je gotovo iščezlo. Sa namjerom da naučim i usavršim poznavanje njemačkog jezika i nakon potrage za odgovarajućom školom, izbor je “pao” na Glossa – centar za njemački jezik.

Nakon više od pet godina redovnog pohađanja kursa njemačkog jezika u Glossa-centru, sve do nedavno završenog nivoa C2/2, mogu reći da nisam pogriješio u izboru škole koja mi je zaista mnogo pružila. Osim kvalifikovanih predavača, opremljenih prostorija za kvalitetno izvođenje nastave, pristupa nastavi i vannastavnim aktivnostima, vrijedno je spomenuti i činjenicu da Glossa nagrađuje i stipendira svoje najbolje i najvjernije polaznike, tako da sam imao priliku da budem i stipendista Glossa-centra, što mi je u velikoj mjeri olakšalo samo učenje jezika, ali i stavilo pred mene novi zadatak i odgovornost da dostignem cilj i završim kompletan kurs, što sam nedavno i uspio. Takođe, što se tiče pristupa učenju jezika potrebno je naglasiti da Glossa organizuje ljetni kurs učenja njemačkog jezika u Beču ili Gracu, što polaznicima kursa daje izuzetnu i jedinstvenu mogućnost da u njemačkom govornom okruženju, uz predavače Glossa-centra, uče njemački jezik. Ne treba zaboraviti ni vannastavni dio učenja jezika jer Glossa svake godine za svoje polaznike organizuje posjetu jednom od gradova njemačkog govornog područja gdje se, uz neizostavnu zabavu i druženje, radi na usavršavanju vještina korištenja ovog jezika.

G: Šta Vam se najviše svidjelo u nastavi?

N.B.: Teško je izdvojiti jedan detalj koji čini Glossu onakvom kakva jeste, jednostavno se radi o sinergiji kvalitetnog programa za učenje njemačkog jezika, opremljenosti učionica, kvalitetu i posvećenosti nastavnog i admistrativnog osoblja svakom pojedincu kao i njihovoj prilagodljivosti, imajući u vidu da su polaznici ili školskog uzrasta ili zaposleni, te je organizovanje nastave u odgovarajućim grupama pravi izazov, u smislu prilagođavanja veličine grupe i termina nastave.

G: Vaši najdraži momenti sa nastave, imate li neku anegdotu za nas?

N.B.: Naravno, anegdote su neizostavan dio života i obogaćuju naše iskustvo, a za toliko godina provedenih u učenju njemačkog jezika dešavale su se mnoge komične situacije. Jedna od njih je vezana za tvorbu složenica u njemačkom jeziku, gdje se gotovo od bilo koje dvije ili više riječi može stvoriti smislena složenica. Jednom smo tokom nastave na B1 nivou obrađivali temu kućnih ljubimaca, a u tom trenutku se nisam mogao sjetiti kako se na njemačkom kaže „kornjača“. Vodeći se logikom tvorbe složenica u njemačkom jeziku, kornjaču sam u bukvalnom prevodu nazvao „oklopna žaba“ ili „Panzerfrosch“, što je naravno netačno. Ali, ostala je anegdota u Glossa-centru da sam uspio da u riječnik njemačkog jezika ubacim novu riječ.

G: Kakva Vam je bila atmosfera na časovima i u grupama?

N.B.: Zahvaljujući posvećenosti nastavnog osoblja i polaznika, radna atmosfera je uvijek bila na izuzetno visokom nivou. Svi smo tu bili sa jednim ciljem – da u što kraćem roku dovedemo poznavanje njemačkog jezika na što viši nivo. U tom smislu, predavači su se trudili da uspostave balans između grupnog i individualnog pristupa, kako niko ne bi zaostajao u učenju, dok su polaznici davali sve od sebe da svako pojedinačno, ali i svi zajedno dostignemo zacrtani cilj. Takođe, uvijek je bilo dovoljno vremena, dobre volje i znanja predavača za dodatne konsultacije i apsolviranje određenih nejasnoća koje se neminovno pojavljuju u svakom obrazovnom procesu, pa tako i tokom učenja stranog jezika. Naravno, nalazilo se vremena i za opuštanje uz večeri njemačkog filma, gledanje nekih od poznatih sitcom-a sa njemačkom sinhronizacijom ili slušanje muzike na njemačkom jeziku. Sve zajedno je činilo atmosferu potpunom za učenje njemačkog jezika.

Nebojša na svom poslednjem času njemačkog jezika u Glossa-centru.

G: Promijenili ste mnogo predavača tokom vremena kada ste bili kod nas. Možete li nam reći Vaše utiske o predavačima u-Glossa centru?

N.B.: Da, u pravu ste, može se reći da sam promijenio veći broj predavača tokom učenja njemačkog jezika. Uprkos tome što je svaki od predavača imao svoj jedinstven stil i u određenoj mjeri individualan pristup nastavi, sve njih zajedno odlikuje izuzetna posvećenost nastavnom procesu, grupi i pojedinačno svakom polazniku, te savremen pristup izvođenju nastavnog procesa u skladu sa izuzetno visokim standardima Goethe-Instituta. Svaki od predavača je tu sa ciljem da vas nauči njemački jezik, a ne samo da održi „ex-cathedra“ predavanje. Uspjeh svakog polaznika ponaosob predstavlja i uspjeh predavača čega su oni u potpunosti svjesni, te je u tom smislu angažovanje svakog od njih na zaista visokom nivou u nastavnom procesu.

Naravno, uspjeh u učenju njemačkog jezika ne zavisi samo od predavača već i od svakog od polaznika ponaosob, pri čemu mislim na vrijedan rad kod kuće, učenje stranih riječi, redovno rješavanje domaćih zadataka, čitanje stane literature i sl.

G: Kakvi su Vam bili uslovi za učenje, da li ste bili zadovoljni?

N.B.: Uslovi za učenje u Glossa centru su na dobrom nivou. Centar je opremljen svim audio-vizuelno tehničkim uređajima za savremeno odvijanje nastavnog procesa, učionice su odgovarajuće veličine, a ne treba zaboraviti ni kantinu u sklopu centra gdje se održavaju tematske filmske večeri i druženja.

G: Da li ste zadovoljni onim što ste postigli tokom ovih godina?

N.B.: Nakon toliko godina učenja njemačkog jezika, mogu reći da sam postigao mnogo, ali ću biti malo i samokritičan te reći da sam mogao i malo više. Sve u svemu, moji utisci nakon toliko provedenih godina u Glossa-centru su više nego dobri i zaista mogu istaći da je ova škola u potpunosti ispunila moja očekivanja po pitanju učenja njemačkog jezika.

G: Imate li neku poruku za polaznike Centra ili za one koji namjeravaju da upišu kurs njemačkog jezika?

N.B.: Svojim primjerom, kao jedan od najstarijih polaznika  Glossa-centra sam pokazao da nikad nije kasno da se radi na sebi, da se dodatno obrazuje, posebno u nečemu što je izuzetno korisno kao što je njemački jezik. U svijetu je već dugo vremena aktuelan koncept cjeloživotnog učenja, što podrazumijeva da nikad do kraja niste usvojili određeno znanje, da naučno-tehnološki razvoj, globalizacija i nesigurno ekonomsko okruženje konstatno pred nas stavljaju nove izazove i potrebu za daljim usavršavanjem. S tim u vezi, usvajanjem novih znanja, a posebno jezika stiče se dodatna konkurentnost kako prilikom daljeg školovanja, tako i na globalizovanom tržištu rada.
Moja je preporuka da svako ko se dvoumi oko toga da li da započne sa učenjem njemačkog jezika ili usavršavanjem istog, shvati prednosti poznavanja ovog jezika koji govori preko 100 miliona evropljana i sa kojim smo najviše kulturno i ekonomski povezani. Svako ulaganje u vlastito usavršavanje i obrazovanje, a samim tim i u učenje stranog jezika predstavlja investiciju i još jedan korak na putu stvaranja vlastite budućnosti.