Glossa – centar za njemački jezik Brčko organizuje posebnu nastavu, kao vid pripreme za polaganje Goethe-ispita, pod nazivom Uvid u formu Goethe-ispita. Na ovaj način smo kandidatima koji žele doći do Goethe-sertifikata omogućili da se što efikasnije pripreme za predstojeće Goethe-ispite, koji je moguće položiti u Glossa-centrima u Banja LuciTuzli.

pripremna-nastava1Šta podrazumijeva “Uvid u formu Goethe-ispita”?

U pitanju je poseban oblik nastave, čiji je fokus na pripremi kandidata za Goethe-ispit. Kroz nastavu, koja je organizovana u deset časova raspoređenih na dva dana (obično vikend), kandidati prolaze kroz sve segmente ispita (slušanje, čitanje, pismeno i verbalno izražavanje) te učestvuju u simulaciji ispita uz konačnu preporuku profesora. Pored toga, nastavnik kandidatima ukazuje na šta je potrebno obratiti pažnju kako bi se tokom ispita ostvario što bolji rezultat. Test koji kandidati rade pri kraju pripremne nastave je po svojoj formi identičan testu koji će polagati u okviru ispitnog roka.

pripremna-nastava3Kome je namijenjen ovaj vid nastave?

Uvid u formu Goethe-ispita je nastava namijenjena prije svega kandidatima koji su do sada učili njemački jezik izvan Glossa-centra. Kursevi njemačkog jezika koji se sprovode u Glossa-centru su organizovani na taj način, da polaznici po njihovom završetku uglavnom nemaju potrebu za dodatnim pripremama, ukoliko su nastavu pohađali redovno, prateći savjete nastavnika. Za sve ostale kandidate, koji nisu imali priliku da pohađaju nastavu prema standardima Goethe-Instituta, Uvid u formu Goethe-ispita može da pruži dodatna znanja i informacije koje mogu biti od presudnog značaja za polaganje ispita.

Dodatne informacije za ovaj događaj možete potražiti u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Brčko u ulici Bulevar mira 4, te putem telefona na broj 066 305 888 ili mejlom na adresu brcko@glossa.ba.