Stručna usavršavanja nisu samo rezervisana za nastavno osoblje Glossa – centra za njemački jezik. Redovno se  održavaju seminari, radionice i drugi oblici obuke koji doprinose profesionalnom usavršavanju kako upravljačkog kadra, tako administrativnog i izvršnog osoblja svih poslovnica Glossa-centra.

Ovakav seminar, namijenjen upravnom i izvršnom osoblju cjelokupne mreže Glossa – centara za njemački jezik, je održan 24. i 25. februara u Glossa-centru Banja Luka. Sadržaj seminara je imao za cilj da usmjeri administrativno osoblje ka još kvalitetnijem pružanju usluga i kvalitetnijoj komunikaciji sa klijentima. Za rukovodstvo Glossa-centra ovaj seminar je imao značaj na polju upravljanja svim resursima, što će u krajnjem takođe direktno uticati na još viši nivo kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Seminari poput ovih su naravno i prilika za još jedno druženje koleginica i kolega iz ukupno jedanaest poslovnica Glossa – centra za njemački jezik, te izgradnju timskog duha.

U produžetku možete pogledati nekoliko fotografija snimljenih na proteklom seminaru.