U Glossa – centru za njemački jezik Brčko je 28.5.2017. održano takmičenje iz njemačkog jezika za djecu. Takmičenje je organizovano za djecu i omladinu uzrasta do 18 godina. Fokus takmičenja je bio na produktivnim vještinama komunikacije, prvenstveno govoru i pisanju, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike. U produžetku možete pogledati rezultate takmičenja:

A1 nivo
1. Jasmina Bikić
2. Đuka Milošević
3. Kenan Iljazović
A2 nivo
1. Nejla Memić
2. Valentina Tešić
3. Halima Čačković
Dodjela diploma i medalja za osvojena mjesta vršit će se u ponedeljak, 05.06. u 16:00 h u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Brčko u ulici Bulevar mira 4.