U Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka održani Goethe-ispiti na svim nivoima. Ispiti su organizovani u prostorijama Glossa-centra Banja Luka i u saradnji sa Goethe-Institutom Bosne i Hercegovine. Pored ispitivača Goethe-Instituta, ispite u Banjoj Luci su sprovodili i sertifikovani ispitivači Glossa-centra.

Ispitima je prethodila pripremna nastava „Uvid u formu Goethe-ispita“, koja se održava jednu sedmicu prije ispita. Tokom ove nastave kandidati se mogu intenzivno pripremati za polaganje ispita, te učestvovati u njegovoj realnoj simulaciji. Pripremnu nastavu sprovode sertifikovani ispitivači za Goethe-ispite. Više o ovom obliku nastave možete saznati u rubrici Pripremna nastava za ispit .

Sertifikovani ispitivači za Goethe-ispite iz Glossa-centra su učestvovali i tokom Goethe-ispita održanih u Cazinu.

Goethe-ispiti u Glossa-centrima Banja Luka i Tuzla i rokove prijave su prikazani u rubrici Goethe ispiti, Termini.