Nastavnici Glossa – centara za njemački jezik su nedavno učestvovali na još jednom seminaru u okviru programa stručnog usavršavanja. Seminar je održan u Glossa-centru Banja Luka uz učešće nastavnika iz svih poslovnica Centra.

Glavna tema seminara je bila „Autonomno (samostalno) učenje“. Nastavnici Glossa-centra su uz ovaj seminar obnovili postojeća znanja, razmijenili svoja iskustva, te dobili uvid u metode kojima mogu efikasno sprovoditi autonomno učenje u okviru svoje nastave.

Uporedo sa ovim seminarom je održan i seminar za rukovodstvo i administrativno osoblje Glossa-centra.

 

 

 

U porudužetku možete pogledati nekoliko slika sa seminara.