Pored redovnih internih seminara, nastavnici mreže Glossa – centra za njemački jezik redovno učestvuju i na seminarima i radionicama koje organizuju institucije i organizacije čiji je fokus na njemačkom jeziku i usavršavanju nastavnog kadra. Ovakav seminar je održan danas u Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka, pod pokroviteljstvom izdavačke kuće Hueber. Dorothee Thommes, inače jedan od autora poznatog udžbenika “Menschen im Beruf – Medizin”, danas je nastavnike Glossa-centra upoznala sa nekim od novina koje će se u narednom periodu sigurno primjenjivati u nastavi u okviru kurseva u Glossa-centru. Važnost ovakvog i sličnih seminara je upravo u tome što nastavnici neprekidno stiču nova i usavršavaju postojeća znanja iz oblasti metodike nastave, što je jedan od osnovnih uslova za kvalitetno učenje njemačkog jezika u Glossa-centrima. Nastavnici Glossa-centara su sutradan (25.8.2017) učesnici konferencije pod pokroviteljstvom izdavačke kuće Hueber, koja će se održati na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci.

Hueber_Seminar_u_Glossa_centru_kadar

Hueber_Seminar_u_Glossa_centru_prezentacija

Hueber_Seminar_u_Glossa_centru_kadar