Nastavak saradne: Glossa-centar za njemački jezik Derventa i nastava u vrtiću “Trol”

Glossa – centar za njemački jezik Derventa nastavlja saradnju sa vrtićem “Trol“. Dosadašnja saradnja sa ovom predškolskom ustanovom se pokazala kao jako uspješna na zadovoljstvo roditelja i djece, te smo odlučili da i u drugoj godini saradnje, mališanima iz ovog vrtića ponudimo mogućnost da se zabave uz njemački jezik. Glossa – centar za njemački jezik Derventa za mališane iz vrtića “Trol” svakog ponedjeljka organizuje 45 minuta zabavne nastave za djecu predškolskog uzrasta. Na časovima se uči kroz igru, zabavu, družene, pjesme, crtanje, glumu i ples.

Nešto o vrtiću “Trol”:

Ustanova je odlukom Skupštine opštine osnovana 1952. godine pod nazivom Dječije obdanište. Prvi upravnik je bila učiteljica Ibrišagić Azra, a prvi vaspitač , takođe učiteljica, Krekić Olgica. Od 2012. godine obdanište je registrovano kao Javna predškolska ustanova „Trol“. Osnovni zadatak Ustanove je da obezbijedi dnevni boravak djece , vaspitno-obrazovani rad, preventivno zdravstvenu i socijalnu zaštitu kroz organizovanje cjelodnevnih , poludnevnih, kraćih interesnih , povremenih i drugih različitih oblika rada sa djecom do polaska u školu. Prostor oko Ustanove, dvorište, je dovoljno veliki, ograđen, bezbjedan i udoban za igru. 

Predavači Glossa – centra za njemački jezik Derventa se raduju novim veselim i zanimljivim časovima sa mališanima iz vrtića “Trol”, te će i narednog ponedjeljka biti tu za njih uz nove zanimljive sadržaje.

Glossa – centar za njemački jezik Derventa poziva i druge predškolske ustanove iz Dervente i okoline, da im se obrate povodom saradnje u cilju promocije njemačkog jezika i kulture među mališanima.

 

Posted in Derventa, Novosti and tagged , , , .

glossa

?page_id=2