Ljetni kursevi njemačkog jezika za djecu i omladinu

Poseban oblik nastave tokom ljeta mogu očekivati i najmlađi polaznici Glossa-centra. Ljetni kursevi njemačkog jezika za djecu će i ove godine spojiti učenje i ljetnu zabavu.

Pored redovnih kurseva za djecu i omladinu, najmlađi ove godine mogu da očekuju i poseban oblik nastave “Kinder-Sommerkurs” i “Jugend-Sommerkurs”. U pitanju je oblik nastave bazirane na dnevnim ciljevima učenja, a koji obuhvata aktivnosti u učionici i izvan nje.

Šta djeca mogu očekivati na kursu “Kinder-Sommerkurs ” i „Jugend-Sommerkurs“?

U svojoj osnovi nastava kursa se ogleda u sljedećem:

 • Djeca na dnevnoj bazi postižu prethodno definisane ciljeve.
 • Projektna nastava je razvijena za ljetnu školu njemačkog jezika u Beču Glossa Sommer i prilagođena kursevima koji se održavaju u Banjoj Luci: Jedan dan = jedan cilj. Svaki dan je fokusiran na jednu temu putem koje se usvaja jezičko znanje, praktičnom primjenom njemačkog jezika u realnom govornom okruženju.
 • Okruženje djeteta postaje učionica – djeca po dolasku pohađaju dva časa u Glossa-centru, a druga dva u okviru projektne nastave izvan Centra: Muzej, dječije pozorište, biblioteka, ljetno kino i ostala mjesta pogodna za dopunu nastavi njemačkog jezika.
 • Korporativni oblik učenja: Dijete –> nastavnik –> dijete. Djeca uče sa i uz pomoć svog nastavnika, ali i vršnjačkog okruženja.
 • Raspodjela djece prema uzrastu, a ne prema nivou. Individualizovani pristup u nastavi dozvoljava da profesori prilagode sadržaje prema težini i obimu za svako dijete posebno. Zadaci prilagođeni predznanju i sposobnostima djece.
 • Prije upisa se analiziraju sposobnosti djeteta, te se na osnovu toga obavlja raspored prema grupama. Procjene se odvijaju i tokom prvog časa.
 • Nastavu ne prati udžbenik, nego posebno selektovani nastavni materijali.
 • Neprestano praćenje napretka djece – nakon završenog kursa nastavnik daje preporuku za upisivanje kursa u sljedećem semestru. Djeca nakon “Kinder-Sommerkurs” ili “Jugend-Sommerkurs” mogu upisati redovne kurseve na odgovarajućim nivoima shodno njihovom napretku, koji se utvrđuje na osnovu testiranja i detaljnih analiza.
 • Trajanje kursa je 15 radnih dana. Nastava se pohađa tri puta sedmično, od 9:00 do 13:00 časova.

Podjela “Kinder-Sommerkurs” i „Jugend-Sommerkurs“ kurseva je izvršena prema starosnoj dobi djece prema sljedećem redosljedu:

 1. Kinder-Sommerkurs 1 – uzrast od 3-6 godina
 2. Kinder-Sommerkurs 2 – uzrast od 7-10 godina
 3. Kinder-Sommerkurs 3 – uzrast od 11-13 godina
 4. Jugend-Sommerkurs 4 – uzrast od 14-16 godina

Dodatne informacije o ljetnim kursevima za djecu putem 051 961 361 ili banjaluka@glossa.ba

Posted in Banja Luka, Novosti and tagged , , , .

glossa

?page_id=2