Kursevi za zdravstvene radnike u Glossa-centru Bihać

Glossa – centru za njemački jezik Bihać organizuje i specijalizovane kurseve za zdravstvene radnike.  Nastava i prateća lieratura su osmišljeni za medicinsko osoblje svih smjerova, s ciljem da im olakšaju prve poslovne korake u zemljama njemačkog govornog područja i da ih pripreme za sam rad.  Na ovim kursevima se polaznici mogu upoznati sa specifičnom terminologijom za smjer zdravstvene struke, naučiti pravila ponašanja i način rada u zdravstvenim ustanovama njemačkog govornog područja područja, te kako svoje svakodnevne aktivnosti i situacije na poslu objasniti na njemačkom jeziku.

Kurs podrazumijeva 30 „školskih časova“ (1 čas = 45 min), a termine smo prilagodli vremenskim mogućnostima naših polaznika, tako da polaznici u dogovoru sa profesorom biraju termine pohađanja kurseva.

Zbog posebnosti samog kursa, poželjno je da polaznici posjeduju A2.2 nivo jezičkog znanja.

Prijaviti se možete svakim radnim danom od 14 do 22h u prostorijama Glossa-centra Bihać, u Harmanskom sokaku bb, do Osnovne škole Harmani 1, ili telefonom na broj na 062/079-929, kao i mailom na bihac@glossa.ba.

Posted in Bihać, Novosti and tagged , , .

glossa

?page_id=2