Potreban vam je prevod dokumenta u što kraćem vremenskom periodu, da je povoljno i da možete biti sigurni da je tačno? Na pravom ste mjestu!
Naš stručni tim iz sektora prevodilašta će se pobrinuti da budete zadovoljni.

Glossa – centar za njemački jezik pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja:

 • prevođenje i ovjera lične dokumentacije
 • prevođenje i ovjera pravne dokumentacije
 • prevođenje i ovjera dokumentacije poslovnih subjekata
 • prevođenje i ovjera medicinske dokumentacije
 • prevođenje i ovjera ugovora i sporazuma
 • prevođenje i ovjera tehničke dokumentacije
 • prevođenje beletristike, časopisa i ostalih pisanih materijala
 • prevođenje stručnih i tehničkih tekstova
 • prevođenje i tumačenje tendera i ponuda
 • prevođenje pravne i poslovne korespondencije
 • prevođenje internet stranica
 • konsekutivno i simultano prevođenje na konferencijama, seminarima, naučnim skupovima, kod notara itd.

Prevode u našem Centru vrše stručni prevodioci za njemački jezik, sudski tumači i profesori sa iskustvom u prevođenju.

Vaše materijale možete dostaviti putem elektronske pošte, poštanskog saobraćaja ili ih možete lično donijeti na prevod u prostorije Glossa – centra za njemački jezik.

Prevedene materijale dostavljamo u obliku koji zahtijeva klijent, poštujući dogovorene termine.

Za više informacija obratite se putem telefona 066/305-888 elektronske pošte brcko@glossa.ba ili nas lično posjetite u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Brčko u ulici Bulevar mira 4, svakim radnim danom od 16:00 h do 22:00 h.

Garantujemo Vam strogu povjerljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu za prevođenje!

Više informacija o našoj prevodilačkoj službi možete dobiti na:

www.glossatranslate.com