aradnja_Glossa-centar_i_Pedagoški_fakultet_u_Bihaću

Glossa-centar je uspostavio saradnju sa Pedagoškim fakultetom u Bihaću

Glossa – centar za njemački jezik Bihać je uspostavio saradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću. Ozvaničenim Ugovorom o saradnji Glossa – centar za njemački jezik pokazuje još jednom svoje nastojanje za uspostavljanjem saradnje sa obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Ranije je Centar ostvario saradnju sa institucijama poput JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla, Filološkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, KŠC Gimnazijom Banja Luka, kao i mnogim drugim obrazovnim ustanovama i organizacijama.

Novi sporazum o saradnji će se realizovati u nekoliko oblasti, koje su zajednički definisali Glossa – centar za njemački jezik Bihać i Pedagoški fakultet Bihać.

Spisak partnera Glossa-centra je moguće pronaći u rubrici “Naši partneri”.

Posted in Bihać, Novosti and tagged , , .

glossa

?page_id=2