Intenzivna priprema nastava za polaganje Goethe-ispita u Glossa-centru Tuzla

Šta podrazumijeva Uvid u formu Goethe-ispita?

U pitanju je poseban oblik nastave, čiji je fokus na pripremi kandidata za Goethe-ispit. Kroz nastavu, koja je organizovana u deset časova raspoređenih na dva dana, kandidati prolaze kroz sve segmente ispita (slušanje, čitanje, pismeno i verbalno izražavanje) te učestvuju u simulaciji ispita uz konačnu preporuku profesora. Pored toga, profesor kandidatima ukazuje na šta je potrebno obratiti pažnju kako bi se tokom ispita ostvario što bolji rezultat. Test koji kandidati rade pri kraju pripremne nastave je po svojoj formi identičan testu koji će polagati u okviru ispitnog roka.

Kome je namijenjen ovaj vid nastave?

Uvid u formu Goethe-ispita je nastava namijenjena prije svega kandidatima koji su do sada učili njemački jezik izvan Glossa-centra. Kursevi njemačkog jezika koji se sprovode u Glossa-centru su organizovani na taj način, da polaznici po njihovom završetku uglavnom nemaju potrebu za dodatnim pripremama, ukoliko su nastavu pohađali redovno, prateći savjete nastavnika. Za sve ostale kandidate, koji nisu imali priliku da pohađaju nastavu prema standardima Goethe-Instituta, Uvid u formu Goethe-ispita može da pruži dodatna znanja i informacije koje mogu biti od presudnog značaja za polaganje ispita.

Goethe-ispiti u Glossa-centru Tuzla i pripremna nastava Uvid u formu Goethe-ispita će se održati prema sljedećem rasporedu:

 

Termin održavanja ispita Prijava (od – do) Termin i pripremne nastave
22 – 23.02.2018. 29.01. – 09.02.2018. Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 12.02. i utorak, 13.02. od 11.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 14.02. i četvrtak, 15.02. od 12.00 h do 16.00 h.

Pripremna nastava za B 2: ponedjeljak, 19.02. i utorak, 20.02. od 11.00 h do 15.00 h.

25-26.04.2018. 02.04. – 14.04.2018. Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 16.04. i utorak, 17.04. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 18.04. i četvrtak, 19.04. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 2: petak, 20.04. i ponedjeljak, 23.04. od 12.30 h do 16.30 h

07 – 08.6.2018. 14. – 25.5.2018. Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 28.05. i utorak, 29.05. od 11.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 30.05. i četvrtak, 31.05. od 12.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 2: ponedjeljak, 04.06. i utorak, 05.06. od 11.00 h do 15.00 h.

27–28.9.2018. 03–14.9.2018. Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 17.09. i utorak, 18.10. od 11.00 h do 15.00 h.

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 19.09. i četvrtak, 20.09. od 12.00 h do 16.00 h.

Pripremna nastava za B 2: ponedjeljak, 24.09. i utorak, 25.09. od 11.00 h do 15.00 h.

21-2.11.2018. 05.11. – 17.11.2018. Pripremna nastava za A 1: ponedjeljak, 12.11. i utorak, 13.11. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 1: srijeda, 14.11. i četvrtak, 15.11. od 12.30 h do 16.30 h

Pripremna nastava za B 2: petak, 16.11. i ponedjeljak, 19.11. od 12.30 h do 16.30 h

Napomena: Moguće je organizovanje Uvid u formu Goethe-ispita i u drugim terminima po potrebi i želji kandidata. 

Prijaviti se možete putem mejl-adrese tuzla@glossa.ba, telefona 061 571 561 ili u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik Tuzla u ulici Džafer Mahala 1 – Skver (II sprat iznad Azela) svakim radnim danom od 15.00 h do 22.00 h i subotom od 9.00 h do 14.00 h.

Dobro nam došli!

Posted in Novosti, Tuzla and tagged , , , , , , .

Admira Kalabic