Glossa – centar za njemački jezik

Zašto izabrati Glossa-centar?

Glossa –  centar za njemački jezik je pored Goethe-Instituta prvi specijalizovani centar za učenje njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini. Specijalizovanje za izvođjenje nastave isključivo njemačkog jezika omogućava nam da se koncentrišemo na ono što je važno za Vas – povoljno, efikasno i lako učenje nemačkog jezika.
Glossa-centar je jedinstveno mjesto za učenje njemačkog jezika jer uz visoke standarde kvaliteta, polaznicima omogućava da osim jezika i pisma upoznaju kulturu i običaje naroda koji govore njemački jezik.

[Saznajte više o nama]

Zašto je naša nastava uspješna?

njemački jezikNastava u Glossa-centru za njemački jezik je organizovana prema principima za učenje stranih jezika koje je definisao Savjet Evrope. Nastava prati program Goethe-Instituta tako što odgovara opštim i specifičnim ciljevima učenja koja između ostalog vode i ka sticanju Goethe-sertifikata! Uspjeh naših polaznika na Gothe-ispitu (prolaznost od čak 98,3%) je najbolji dokaz efikasnosti naše nastave!

[Saznajte više o filozofiji naše nastave]

Posjetite nas na facebook-u.Posjetite nas na facebook-u.Posjetite nas na facebook-u.Posjetite nas na facebook-u.Posjetite nas na facebook-u.